قذف چیست؟ قانون در مورد فحاشی ناموسی چه می‌گوید؟


وب‌سایت فرارو: آیا تا به حال کلمه قذف به گوشتان خورده است؟ آیا می‌دانید که قذف از حدود شرعی است و حد آن به چه میزان است؟ آیا می‌دانید اگر وسط دعوا فحش ناموسی دادید در شرایطی می‌تواند منجر به اجرای حد در مورد شما بشود؟

قذف چیست و قانون در مورد فحاشی ناموسی چه می‌گوید؟

قذف چیست؟

قذف در لغت به معنای انداختن، گذاشتن و رها کردن است و در اصطلاح فقهی عبارت است از این که به مرد یا زنی نسبت زنا یا لواط زده شود به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود. به عنوان مثال اگر شخصی به دیگری نسبت زنا بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی یا مثلا مادر تو فلان است و اگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد مستوجب حد قذف است و مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق است.

شرایط اجرای حد قذف

۱- به موجب ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حد قذف حق‌الناس به حساب می‌آید و تعقیب و اجرای مجازات به درخواست مقذوف وابسته است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود. مقذوف کسی است که به او نسبت ناروا داده شده، نه کسی که دشنام شنیده است. مثلاً اگر کسی به شخص دیگری بگوید «مادرت زنا کرده» در اینجا مادر فرد «مقذوف» است. در این موارد درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

۲- به موجب ماده ۲۴۶ قانون مجازات اسلامی قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای الفاظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد اگرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

۳- به موجب ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد. هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد. البته قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

۴- به موجب ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید، هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

اما اگر چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم خواه جداگانه شکایت کنند در برابر قذف هر یک حد مستقلی بر او جاری است. به موجب ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حد قذف نماید، فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته ام حق بود به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

مواردی که حد قذف جاری نمی‌گردد

قذف چیست و قانون در مورد فحاشی ناموسی چه می‌گوید؟

در موارد زیر قذف مشمول حد نیست و برای آن‌ها تعزیر مقرر شده است که در قانون مجازات اسلامی برابر با ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق است:

۱- به موجب ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

۲- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آن‌ها همانند خواه مختلف باشد مرتکبین به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.

۳- به موجب تبصره ۱ ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه قذف شونده نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.

۴- به موجب ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی زنا یا لواطی را که موجب حد نیست، مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می‌گردد.

مواردی که مجازات قذف کننده اعدام خواهد بود

۱- اگر کسی سه بار مرتکب قذف شود و هر بار برای آن حد بخورد در بار چهارم اعدام خواهد شد.

۲- به موجب ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر کسی پیامبر اعظم یا هر یک از انبیاء عظام را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌گردد. قذف هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت زهرا یا دشنام به ایشان در حکم ساب النبی است.

در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

۱- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق کند.

۲- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

۳- هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی ورثه او گذشت کنند.

۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

تفاوت توهین، افترا و قذف

قذف چیست و قانون در مورد فحاشی ناموسی چه می‌گوید؟

توهین به معنای سخن و رفتاری است که ناپسند است و سبب آزار فرد مقابل می‌گردد. اما در توهین نسبت دادن مطرح نیست طبیعتا هر قدر شخصی که به او توهین می‌شود از شأن و مقام اجتماعی بالاتری برخوردار باشد توهین به او هم جرم بزرگ‌تری محسوب می‌شود؛ به همین دلیل توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین‌تر نسبت به توهین به افراد عادی است.

به موجب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد مجازات آن شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی هرکس با توجه به سمت مقامات رسمی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

افترا به معنای نسبت دادن کاری مانند دزدی، کلاهبرداری و .. که در قانون به عنوان جرم شناخته شده باشد به دیگری به صورت صریح است.

به موجب ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی هرکس به کسی امری را صریحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به ۱ ماه تا ۱ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی افترا عبارت است از اینکه انسان جرمی را به کسی نسبت دهد، بدون آنکه قادر به اثبات آن باشد؛ پس اگر کسی جرمی را به کسی نسبت دهد متهم به افترا می‌شود، اما اگر کسی مطلب کذبی را به دیگری نسبت داد متهم به جرم نشر اکاذیب می‌شود.

فرق افترا، توهین و قذف یک نقطه باریک است. توهین و افترا از جرایم تعزیزی هستند، اما قذف از جمله حدود شرعی است. نسبت دادن اعمالی مانند زنا، لواط و .. به دیگری به نوعی قذف تلقی می‌شود و رسیدگی و پیگیری آن با جرایم تعزیزی متفاوت است.

مطابق قانون می‌گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آن‌ها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حد نصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آن‌ها نیز قذف و مستوجب مجازات ۸۰ ضربه شلاق خواهد بود.

نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به توهین، افترا و قذف چگونه است؟

رسیدگی به این گونه جرم‌ها از ابتدا در دادسرا است. افرادی که مورد توهین و افترا و قذف قرار می‌گیرند می‌توانند شکایت کنند و دادخواست آنان به شعبات دادرسی ارجاع می‌شود و رسیدگی صورت می‌گیرد.

در آخر لازم است به این نکته اشاره شود که حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.لینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

چگونه صفحه‌کلید کامپیوتر یا لپ‌تاپ خود را تمیز کنیم؟


وب‌سایت گجت نیوز – معین کریمی: آیا می‌دانستید تمیز کردن صفحه کلید کامپیوتر چقدر می‌تواند اهمیت داشته باشد؟ اما این کار را چگونه باید انجام دهیم تا آسیبی به آن نرسد؟

آخرین باری که صفحه کلید یا کیبورد خود را تمیز کردید را در خاطر دارید؟ چه زمانی این کار را انجام داده‌اید؟ تمیز کردن صفحه کلید مانند تمیز کردن خانه نیست، اما حفظ بهداشت و تمیزی صفحه کلید یا کیبورد وسایل الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. در این مطلب قصد داریم تا بررسی کنیم که چرا باید صفحه کلید‌ها را تمیز کنیم و چگونه می‌توانیم این کار را به درستی انجام دهیم؟

چرا باید صفحه کلید کامپیوتر خود را تمیز کنید؟

اول از همه باید گفت که کیبورد‌ها جزو تمیزترین اشیاء خانه یا دفتر کار محسوب نمی‌شوند. خورده‌های خوراکی و میان وعده‌هایی که هنگام کار با کامپیوترتان میل می‌کنید، اغلب به لای کلید‌ها یا حتی به زیر آن‌ها نفوذ پیدا می‌کنند. برای اثبات، کافی است تا کیبورد کامپیوتر را وارونه کنید، آنگاه خواهید دید که خورده‌های خوراکی‌ها و دیگر ذرات از لابه لای کلید‌ها بیرون خواهند ریخت.

در واقع صفحه کلید‌ها مکان امن و مناسبی برای تجمع میکروب‌ها هستند. گزارش شده که صفحه کلید کامپیوتر‌های موجود در اداره دارای سطوح بالایی از آلودگی هستند.

هنگامی که فضای اداری خود را تمیز می‌کنید، صفحه کلید اجازه می‌دهد که میکروب‌ها بین کلید‌های آن آزادانه رشد کنند و بستر مناسبی برایشان فراهم شود.

چگونه صفحه کلید کامپیوتر یا لپ تاپ خود را تمیز کنیم؟

نکات ایمنی لازم هنگام تمیز کردن صفحه کلید

قبل از یادگیری تمیز کردن یک صفحه کلید، اقدامات لازم برای احتیاط را در نظر بگیرید، این اقدامات عبارتند از:

۱. کیبورد را از کامپیوتر جدا کنید.

قبل از هرکار مطمئن شوید که هیچ جریان الکتریکی هنگام تمیز کردن آن صفحه کلید وجود ندارد. پس هنگام تمیز کردن، کیبورد را از کامپیوتر جدا کنید. چون شما با این کار هم از مشکلات الکتریکی و هم از ارسال چیز ناپسندی با فشار تصادفی کلید‌ها هنگام تمیز کردن کیبورد در امان خواهید بود.

البته اگر شما بجای کامپیوتر از لپ تاپ استفاده می‌کنید، این کار کمی دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل بهتر است قبل از شروع به تمیز کردن صفحه کلید آن، لپ تاپ را خاموش کنید.

۲. کیبورد را روی یک تمیز کننده مناسب وارونه کنید.

با کمی تلاش می‌توانید از شر کثیفی‌های کیبورد خلاص شوید. صفحه کلید را روی یک سطل یا سینک قرار دهید، سپس آن را به شدت تکان دهید. این ترفند ساده باید قبل از تمیز کاری مناسب و دقیق صورت بگیرد.

۳. کلید‌ها را با دقت جدا کنید.

اگر قبل از شروع کار لازم است که کلید‌های روی صفحه کلید را بردارید، با احتیاط و دقت لازم آن‌ها را جدا کنید. سعی کنید این کار را با فشار زیاد انجام ندهید، زیرا ممکن است علاوه بر کثیفی مشکلات دیگری نیز برای کیبوردتان پیش بیاید. برای جلوگیری از این احتمال می‌توانید از ابزار مخصوصی به نام جدا کننده کلید کیبورد استفاده و کار خود را راحت‌تر کنید.

چگونه یک صفحه کلید کامپیوتر را تمیز کنیم؟

حالا که دلیل تمیز کردن و همچنین رعایت برخی از نکات ایمنی مهم را بررسی کردیم، زمان آن است که وسایل مورد نیاز را انتخاب کنیم. گزینه‌های متعددی وجود دارند، همه‌ی این موارد را بررسی کرده و آن چیزی که با نیاز شما متناسب است را انتخاب کنید.

چگونه صفحه کلید کامپیوتر یا لپ تاپ خود را تمیز کنیم؟

۱. استفاده از اسپری هوای فشرده

این وسیله یکی از محبوب‌ترین لوازم پاک کننده گرد و غبار درون وسایل الکترونیکی است، از این طریق می‌توانید از شر هرگونه دوده و خاک خلاص شوید.

اسپری هوای فشرده در واقع نوعی اسپری پر شده از هواست که با شدت به قطعات سیستم برخورد کرده و گرد و غبار را از آن‌ها خارج می‌کند. این کار برای بیرون آوردن کثیفی از وسایل الکترونیکی مانند داخل کامپیوتر‌ها به کار می‌رود.

البته تمیز کردن داخل یک کامپیوتر از تمیز کردن داخل یک کیبورد پیچیده‌تر است، بنابراین توصیه می‌کنیم نوشته‌ی روی آن را با دقت بخوانید تا مطمئن شوید مخصوص کامپیوتر است.

۲. تمیز کردن کیبورد با استفاده از خمیر اسلایم

خمیر اسلایم در تمیز کردن صفحه کلید بسیار موثر است. این محصول تمیز کننده مقداری چسبناک است. چسبناک بودن خمیر اسلایم باعث می‌شود تا همه آلودگی‌ها و پرز‌های روی کیبورد را به خود بگیرد. اما به یاد داشته باشید که میزان چسبندگی آن به حدی نیست که به دست یا صفحه کلید بچسبد. برای شروع ابتدا آن را روی کلید‌های کیبورد قرار داده و فشار دهید، سپس آن را به نرمی از روی کیبورد جدا کنید تا از شر همه‌ی کثیفی‌ها و غبار‌ها خلاص شوید.

این تمیز کننده انتخاب مناسبی برای یک فرد مبتدی است، زیرا استفاده از آن آسان است و کف دست به هیچ عنوان چسبناک نمی‌شود، علاوه بر این موارد قیمت مناسبی نیز دارد. خمیر اسلایم رایحه‌ی لیمویی دارد که استفاده از آن را لذت بخش می‌کند. این خمیر برای تمیز کردن غبار زیر کلید‌های کیبورد گزینه‌ی مناسبی نیست و تنها برای تمیزی سطوح و روی کلید‌ها موثر است. اگر بخواهید می‌توانید این خمیر را در خانه بسازید. درست کردن خمیر اسلایم به چند روش متعدد میسر است.

۳. تمیزی عمقی با استفاده از الکل

اگر بخواهید حالت چسبناک و لزج روی کلید‌های یک صفحه کلید را پاک کنید، استفاده از اسپری هوای فشرده و خمیر اسلایم گزینه‌های مناسبی برای این کار نیستند. در این مورد، استفاده از الکل (ایزوپروپیل الکل) بهترین انتخاب ممکن برای تمیز کردن کیبورد است.

مالیدن الکل روی کلید‌ها ایده آل‌ترین روش ممکن است. برای این کار یک اسفنج یا دستمال را به الکل آغشته کنید، سپس آن را روی دکمه‌های کیبورد بکشید. ممکن است که لازم باشد برای تمیز کردن تمام و کمال کیبورد، کلید‌ها را جدا کنید. استفاده از الکل نسبت به استفاده از اسپری هوای فشرده و خمیر اسلایم راحت‌تر است و همچنین بهترین روش برای از بین بردن حالت چسبناک کلیدهاست.

چگونه صفحه کلید یک لپ تاپ را تمیز کنیم؟

برای تمیز کردن صفحه کلید یک لپ تاپ به کلید‌ها و فاصله‌ی بین آن‌ها دقت کنید. تمیز کردن فاصله‌ی بین کلید‌ها کار راحتی است. اما چون کلید‌های کیبورد روی خود سیستم تعبیه شده، تمیز کردن را برای ما دشوار می‌سازد.

صفحه کلید لپ تاپ خود را به دقت بررسی کنید تا ببینید که آیا امکان جدا کردن کلید‌ها وجود دارد یا نه. در واقع ما فشار بر کلید‌ها و تلاش برای جدا کردن آن‌ها را به شما توصیه نمی‌کنیم. بلکه از شما می‌خواهیم تا به سراغ دفترچه راهنمای لپ تاپ بروید و ببینید که برای تمیز کردن صفحه کلید چه توصیه و پیشنهاداتی ارائه شده است. اگر در دفترچه راهنما انجام این کار یعنی جدا کردن کلید‌ها توصیه نشده بود، بهتر است این کار را فراموش کنید.

چگونه صفحه کلید کامپیوتر یا لپ تاپ خود را تمیز کنیم؟

بعد از چک کردن این موارد، لپ تاپ را خاموش کنید. سپس در صورت در دسترس بودن دفترچه راهنما از دستورالعمل‌های آن برای تمیز کردن کیبورد لپ تاپ استفاده کنید. اگر دفترچه راهنما در دسترس نبود، برای خلاص شدن از شر ذرات روی کیبورد از اسلایم و برای پاک کردن لکه‌های چسبناک از ایزوپروپیل الکل استفاده کنید.

همچنین می‌توانید لپ تاپ را وارونه کنید و آن را تکان بدهید تا ذرات نهفته در لابلای کلید‌ها بیرون بریزند. همانطور که قبلا گفتیم برای این کار بهتر است لپ تاپ را روی یک سلطل یا سینک تکان دهید تا آشغال‌ها در آن‌جا ریخته شوند.

تمیز کردن صفحه کلید علاوه بر رعایت بهداشت، راه مناسبی برای خراب نشدن کیبورد شماست. اگر این روش‌ها را امتحان کنید متوجه این موضوع و عملکرد بهتر کلید‌ها خواهید شد.

چگونه صفحه کلید یک مک بوک را تمیز کنیم؟

اگر می‌خواهید یاد بگیرید که چگونه صفحه کلید یک مک بوک را تمیز کنید، اپل نحوه انجام این کار را ارائه داده است. به طور خلاصه، آن‌ها برای انجام این کار استفاده از اسپری‌های مرطوب و پرشده از هوا را توصیه می‌کنند.

ابتدا یک پارچه کتان را نم دار کنید و به نرمی روی صفحه کلید مک بوک بکشید. برای پاک کردن چربی و چسبندگی کلید‌ها می‌توانید یک گوش پاک کن را به ایزوپروپیل الکل آغشته کنید، فقط قبل از انجام این کار مطمئن شوید که گوش پاک کن خیلی خیس نشده باشد تا به جای تمیز کردن به صفحه کلید شما آسیب برساند.

چگونه صفحه کلید کامپیوتر یا لپ تاپ خود را تمیز کنیم؟

چگونه یک صفحه کلید مکانیکی را تمیز کنیم؟

باتوجه به مکانیزم سوئیچ پیچیده زیر هر کلید، کیبورد‌های مکانیکی کمی پیچیده‌ترند. برای آنکه تمیزی را به حد ایده آلتان برسانید، قبل از شروع کار لوازمی مثل جدا کننده کلید، تعدادی گوش پاک کن و مقداری ایزوپروپیل الکل را تهیه کنید.

ابتدا تمام کلید‌های صفحه کلید را جدا کنید، اما قبل از این کار حواستان به جای درست کلید‌ها باشد. اگر چیدمان دقیق کلید‌ها در ذهنتان نمی‌ماند، بهتر است از آن‌ها عکس بگیرید یا دنبال تصویر یک کیبورد بگردید تا بتوانید کلید‌ها را در جای درستشان قرار دهید.

سپس با استفاده از گوش پاک کن و الکل به آرامی اطراف کلید‌ها را تمیز کنید. اگر مایل باشید می‌توانید، یک کاسه مخلوط آب گرم و صابون آماده کنید و کلید‌ها را چند ساعت در این محلول قرار دهید. فقط به خاطرداشته باشید که قبل از قرار دادن کلید‌ها روی صفحه کلید باید آن‌ها را با دقت خشک کنید.

یکی از بزرگترین مشکلات کیبورد‌های مکانیکی نشت و نفوذ مواد به داخل دستگاه است، اگر مایعی را روی کیبورد مکانیکی خود ریختید، سعی کنید آن را کج نکنید، چون ممکن است این مایع به داخل مکانیسم‌های کلیدی نفوذ کند. به جای این کار، کلید‌ها را به آرامی جدا کنید و مایع ریخته شده بین کلید‌ها را با دقت تمیز کنید. سپس، با استفاده از ایزوپرپیل الکل حالت چسبناک آن را از بین ببرید.

صفحه کلید کامپیوتر به طور طبیعی دوده و کثیفی‌ها را جذب می‌کند، اما اغلب افراد تمیز کردن صفحه کلید‌ها را نادیده می‌گیرند. اکنون شما با مطالعه این مطلب دلیل و چگونگی تمیز کردن کیبورد کامپیوتر یا لپ تاپ را فهمیدید.

منبع: makeuseofلینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

ایمپلنت دندان‌های قدامی و مشکلات کشیدن زود‌رس دندان‌ها


برترین‌ها: در این مطلب با بهره بردن از دانش و توانایی دکتر وحید عارفی دو موضوع مهم رو مورد بررسی قرار دادیم. موضوعاتی که مطمئناً دغدغه بسیاری از شما عزیزان است و میتوانید با خواندن آن‌ها اطلاعات مفید و دقیقی درباره ایمپلنت و کشیدن دندان‌ها به دست بیاورید تا با تصمیم‌های درست و مبتنی بر دانش روز، از مشکلات عدیده‌ای که ممکن است در آینده به سراغ شما بیاید، پیشگیری کنید.

در صورت پخش نشدن ویدئو روی تصویر زیر کلیک کنید.

ایمپلنت دندان‌های قدامی و مشکلات کشیدن زود‌رس دندان‌ها

ایمپلنت یک مرحله‌ای دندان‌های قدامی

موضوع اول مطلب کاشت ایمپلنت به عنوان جایگزینی برای دندان‌های قدامی یا دندان‌هایی است که در نمای صورت تأثیرگذارند. یکی از مسائلی که همیشه برای افراد در ضوابط اجتماعی مطرح بوده، نقیصه‌های دندان‌های قدامی و دندان‌هایی است که در طرح لبخند و زیبایی و ظاهر افراد بسیار مؤثر هستند، که اگر دندانی دچار مشکلی شد، مشکلی که قاعدتاً غیرقابل ترمیم باشد، در چنین شرایطی از طرف دندانپزشک توصیه می‌شود که این دندان باید از مکان خود خارج شود، چرا که کارآیی لازم را ندارد و تاثیری در کمک به ظاهر و همچنین عملکرد آن‌ها نخواهد داشت.

ایمپلنت دندان‌های قدامی و مشکلات کشیدن زود‌رس دندان‌ها

معمولاً در این‌ مواقع این دندان‌ها یا دچار مشکلات عفونی شده‌اند که عفونت‌ها معمولاً در ناحیه فوقانی ریشه اتفاق می‌افتد و به دلیل فعالیت میکروبی چاره‌ای جز خروج ریشه نیست، یا که این دندان‌ها دچار حادثه‌های مختلف شده اند؛ حادثه‌هایی مثل شکستن در مقاطع مختلف دندان، در اثر ضربه‌ها و تصادف‌ها و نیز سابقه دندان از نظر ضعف ریشه و مشکلات عدیده‌ای که در طول سال‌های گذشته داشته است.

در گذشته‌ برای خروج چنین دندان‌هایی افراد با این مشکل بزرگ روبه‌رو می‌شدند که تا زمانی که مکان آن دندان بتواند با یک مشابهی جایگزین شود، چه شرایطی خواهد داشت و آیا شخص باید مدتی بی‌دندانی را تحمل کند؟ در دهه ۷۰ میلادی بود که دو نفر اولین بار ابتکار جایگزینی هم‌زمان یک دندان را در ناحیه قدامی انجام دادند.

این اشخاص که نام‌شان شولت و هایک بود، در حدود سال ۱۹۷۶ میلادی دست به این ابتکار زدند و توانستند روش جایگزینی‌های دندان به‌صورت هم‌زمان و بدون فوت وقت را شروع کنند.

البته این روش نیاز به پژوهش بیشتر داشت و تا دهه ۹۰ میلادی هم‌چنان به‌صورت عمومی به‌کار گرفته نمی‌شد. از دهه ۹۰ میلادی که دانشمندان توانستند با پژوهش‌های مختلف به اثبات برسانند که انجام چنین کاری، عملی و ماندگار است، این موضوع جنبه جدی‌تری پیدا کرد و در عملکرد رشته دندانپزشکی به‌عنوان یک روش بسیار کاربردی و کاملاً پاسخگو به‌کار گرفته شد.

حال در انجام این روش، زمینه اولیه باید چگونه باشد تا بتوان شخصی را دعوت به درمانی اینچنین کرد و به‌طور هم‌زمان و در یک مرحله، شخص با دندانی از بین‌رفته و ناکارآمد وارد یک محیط دندانپزشکی شود و در همان زمان دندان معیوب خارج شده، جایگزینی از جنس تایتانیوم، یک ایمپلنت مناسب در مکان ریشه آن دندان به کار گذاشته شود و به‌طور هم‌زمان دارای یک تاج خارجی جهت حفظ ظاهر دندان شود.

مزیت های ایمپلنت دندان

در این مواقع ابتدا باید عفونت‌ها و فعالیت‌های میکروبی را تشخیص داد. این عمل فقط در دندان‌هایی قابل انجام است که بحث عفونی و میکروبی نداشته باشند، چرا که اگر در محیط یک ریشه دندان عفونتی وجود داشته باشد و میکروبی در آنجا فعال باشد، با کارگذاری یک جسم خارجی و یک ایمپلنت خارجی در آن مکان، آن فعالیت میکروبی ادامه خواهد یافت و اجازه جذب ریشه جدید را نخواهد داد؛ بنابراین در این روش فقط ریشه‌هایی که دارای فعالیت عفونی نباشند می‌توانند شرکت کنند.

برای خارج شدن یک ریشه دندان قدامی، ابتدا مشکلی که به‌وجود می‌آید، خروج یک ریشه روی استخوان پیرامون است. استخوان پیرامون بسیار حائز اهمیت است چرا که در اثر خروج یک ریشه بدون دانستن تکنیک لازم، استخوانی که شاید پهنای آن در بعضی موارد کمتر از یک میلیمتر باشد، دچار شکستگی شده و اگر چنین اتفاقی بیفتد، موفقیت چنین درمانی را به مخاطره خواهد انداخت. لذا در این روش ایمپلنت، برای خروج ریشه باید بسیار دقیق عمل کرد.

یعنی در این روش دندانپزشک جراح پیش از هر چیز باید با تکنیک مورد نیاز این شیوه آشنا بوده و دارای مهارت مورد نیاز برای انجام آن باشد. برای خروج ریشه باید حتماً یک عمل جراحی انجام شود، منتهی این جراحی، جراحی گسترده‌ای نیست. از این جهت به آن جراحی گفته می‌شود، چون بایستی تا حدودی اطراف چنین ریشه‌ای با روش‌هایی باز شود و پس از باز شدن و نمایان شدن مرکز مورد نظر، با ابزار به‌خصوص و روش‌های خاص، این ریشه به آرامی از مکان خود جدا شده، الیاف مربوطه گسسته شوند، الیافی که ریشه‌ها را به مکان داخلی استخوان بسط می‌دهند و پس از گسستگی این الیاف، ریشه کم‌کم با ظرافت خارج می‌شود.

آنچه که باقی می‌ماند مکانی است به‌نام «ساکت» یا جایگاه ریشه در استخوان که آن‌هم باید توسط روشی کاملاً پاک‌سازی شده و بر اساس طول ریشه دندانی که از مکان خارج شده، یک ایمپلنت از جنس تیتانیوم انتخاب شود که بتواند از استخوان پایه که در بخش فوقانی مکان ریشه قبلی قرار دارد، برای استحکام بیشتر ایمپلنت استفاده شود.

ایمپلنت دندان‌های قدامی و مشکلات کشیدن زود‌رس دندان‌ها

در زمانی که ریشه فضای خود را آماده دارد، با تعدادی دریل‌های ظریف، استخوان پایه باز شده و ریشه در جایگاه خود به‌صورت ایمپلنت بلندتری قرار می‌گیرد. در زمانی که از استحکام کافی ایمپلنت در استخوان پایه مطمئن شدیم، می‌توان بخش سطحی را با بخیه‌های کوچک بست و آنچه که باقی می‌ماند، دهانه ایمپلنت بیرون از لثه است و قطعات پروتزی که شکل ظاهری دندان را تشکیل می‌دهند، نصب شده و دندان مربوطه با شکل موقت ساخته شده و روی آن قرار می‌گیرد.

این روش در یک مرحله انجام می‌شود و نیاز به کار بیشتری ندارد و شخص با دندان جدید از مرکز خارج می‌شود. این نکته بسیار ضروری است که تا زمانی که انسجام لازم ایمپلنت به استخوان و پیوند قطعی آن تشکیل شود، معمولاً زمانی در حدود ۴۰ تا ۵۰ روز برای دندان‌های قدامی لازم است و در این دوره، تاج مورد نظر که ظاهر دندان را تشکیل می‌دهد، به‌صورت موقتی نصب می‌شود. پس از ۴۰ تا ۵۰ روز تاج موقت برداشته و یک تاج جدید که به‌صورت دائمی خواهد بود، روی مرکز نصب می‌شود و دندان قابل استفاده است.

از نظر تکنیک، روش جایگزینی محل ریشه با ایمپلنت به‌صورت هم‌زمان، به دو روش تقسیم می‌گردد. روش جراحی یا روش فلپ و روش غیرجراحی یا فلپلِس. انجام هر کدام از این روش‌ها بستگی به شرایط آن ریشه مورد نظر دارد. در ریشه‌هایی که اصولاً میزان استخوان اطراف ریشه کافی نیست یا ریشه دچار لقی و سستی شده است و یا لثه اطراف به دلایلی ملتهب و از مکان خود جدا شده، ناچار بایستی عمل جراحی یا فلپ را انجام داد تا بتوان به وضوح محل جراحی را رؤیت کرد و ساختمان اطراف ایمپلنت جایگزین را به‌صورتی که در آینده دارای استخوان کافی و لثه مناسب باشد، طراحی کرد.

اما در ریشه‌هایی که لثه و استخوان دارای هیچ‌گونه نقیصه‌ای نیستند، می‌توان با روش خاص خود، بدون عمل جراحی و فقط به وسیله ابزار مخصوص، ریشه را خارج نمود و هم‌زمان ایمپلنت مورد نظر را در جایگاه ریشه قرار داد. در این روش هیچ‌گونه جراحت و یا خونریزی اتفاق نخواهد افتاد و معمولاً درد کمی خواهد داشت و راه ساده‌تری است.

مزیت های ایمپلنت دندان

کشیدن زودرس دندان‌ها

این مطلب معمولاً زیاد مورد بحث قرار نمی‌گیرد به خاطر اینکه اغلب در مقالات و آگاهی رسانی‌های رشته دندان پزشکی به این نکته که نبودِ یک دندان از سنین پایین در یک فرد چه مجموعه‌ای از مشکلات را فراهم می‌کند معمولاً مورد اسقبال افرادی که در این زمینه بحث و گفتگو می‌کنند قرار نمی‌گیرد و بیشتر صحبت از نحوه بازسازی و یا جایگزینی و روش‌های چگونگی دارای دندان شدن را بیشتر مد نظر دارند. اما از نظر جامعه نگر باید این اطلاع رسانی به افراد مختلف چه والدینی که فرزندانشان دچار مشکلات دندانی می‌شوند و چه خود افرادی که به سن بلوغ رسیده اند و یا بالای ۱۸ سال هستند شاید به دلایل مختلف که این دلایل می‌تواند عدم داشتن آگاهی، مشکلات اقتصادی، راهنمایی¬های اشتباه از طرف دندان پزشکان و … باشد، بی محابا و با بی مبالاتی دندانی را به دلیل نقیصه‌ای که شاید قابل جبران باشد از جای خود خارج می‌کنند.

اما چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک دندان بی دلیل و زودرس از جای خود خارج می‌شود؟

اصولاً دندان‌ها در هر فک دارای یک نسبت همسایگی و تقابل هستند و این همسایگی و تقابل دندان هاست که مکانیزم ارتباطی و عملکرد دندان‌ها را تعریف میکند. به طور مثال اگر دندانی در فک بالا وجود دارد که هنگام جویدن و بستن فکین با دندان مقابلی که مشابه خود و به میزان حجم و مقاومت این دندان است در فک مقابل برخورد می‌کند و هدف طبیعت از این تقابل عمل گرایندینگ یا خرد کردن یا فشار دادن قطعه‌های غذایی برای انجام عمل مستیکیشن یا جویدن به جهت آماده سازی مواد غذایی برای ورود به بخش گوارشی هستند، اگر چنین دندانی وجود نداشته باشد در تقابل، دندانی که متقابل خود را نمی‌بیند اصولاً دچار مشکلات مختلف می‌شود.

مکانیزم ثبات دندان‌ها بر اساس نیرو‌های متقابل تنظیم و موازنه می‌گردد، به این مفهوم که دندان‌ها با نیرو‌های وارده بر خود در جایگاه خود باقی می‌مانند و مکانیزم تغذیه و ارتباطات جانبی خود را حفظ می‌کند، اما اگر دندانی دندان متقابل نداشته باشد، رفته رفته از جای خود خارج شده و انساج اطراف را با خود خارج می‌کند، این در درجه اول باعث خروج ریشه‌های دندان که با سطح عاجی پوشیده شده و عاج جسمی نرم و آسیب پذیر است و همچنین حساسیت بسیار بالایی دارد همراه است که ایجاد درد در اثر حساسیت و همچنین آسیب‌های به سطح ریشۀ بیرون آمده باعث از بین رفتن دندان دیگری می‌شود.

گذشته از آن اطراف دندان خالی جایی که دندان کشیده شده، دندان‌های همسایه به دلیل نداشتن تکیه گاه در طول زمان از جای خود حرکت می‌کنند، اما این حرکت به سمت فضای خالی یک حرکت عمودی نیست بلکه یک حرکت مورب است و این سبب کج شدن دندان به سمت ناحیه خالی می‌شود که این مورد ایجاد تحلیل استخوان اطراف دندان مورد نظر میکند و خودِ این دندان هم دچار بیماری لثه و انساج اطراف می‌گردد.

 

ایمپلنت دندان‌های قدامی و مشکلات کشیدن زود‌رس دندان‌ها

مورد دیگری که خالی بودن جای یک دندان ایجاد می‌کند، تحلیل و یا کاهش ابعاد استخوان منطقه است که از ابعاد طولی، عرضی و همین طور ارتفاع این تغییر به قدری است که بر حسب گذشت هر یک سال ممکن است در حدود ۱ میلی متر تحلیل ایجاد شود این در حالی است که عرض یک استخوان در مکان یک دندان خلفی به طور مثال نهایتاً در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلی متر است؛ بنابراین اگر چیزی در حدود ۵ سال یا ۱۰ سال دندان جای خالی داشته باشد، در این مرکز استخوان به مقدار زیادی کوچک شده و اگر شخص تصمیم به جایگزینی منطقه با دندانی از جنس تیتانیوم از ایمپلنت‌های معمول بگیرد، ممکن است این کار عملی نباشد.

در ارتباط با فضا‌های خالیِ حاصل از کشیدن نابهنگام یا زودرس دندان ها، موارد زیادی هست که اختلالات ارتباطی دندان‌ها که منتج به کاهش ارتفاع فکین با هم و همین طور ارتفاع صورت نیز می‌گردد و در نهایت تأثیرات منفی روی مفصل‌های گیجگاهی می‌گذارد مورد دیگری است که این مشکل بزرگ رو مطرح می‌کند.


ایمپلنت دندان‌های قدامی و مشکلات کشیدن زود‌رس دندان‌ها

 

مزیت های ایمپلنت دندان

 

مزیت های ایمپلنت دندان

 

مزیت های ایمپلنت دندانلینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

سفر به گرم‌ترین نقطه جهان در چند روز


برترین‌ها: همیشه یکی از بهترین تجربه‌های سفر، آشنایی با افراد جدید است. پس اگر حوصله‌ی گذراندن زمان به‌صورت طولانی با آدم‌های جدید را دارید، می‌توانید خود را برای گشت و گذار‌های طولانی آماده کنید و از این کشف خاطراتی فراموش نشدنی بسازید.

طبیعت‌گردی همیشه طرفداران پرشور هیجان خود را دارد. حالا اگر مقصد این تور طبیعت‌گردی هر چه خاص‌تر باشد، لذت ماجراجویی آن دو چندان می‌شود. تور‌های طبیعت‌گردی می‌توانند به دو دسته‌ی تور چند روزه یا تور یک روزه تقسیم شوند؛ که تور‌های کویرنوردی، معمولاً از نوع تور‌های چند روزه هستند. یکی از لذت‌بخش‌ترین تور‌های طبیعت‌گردی در فصل پاییز، تور کویر لوت است. در خنکای این فصل، رهسپار کویر شوید و گشت و گذار در شن‌های گرم لذت ببرید.

سفر به گرم‌ترین نقطه جهان در چند روز

کویر لوت، تجربه‌ای بیشتر از یک طبیعت‌گردی ساده

در سفر با تور کویر لوت، شاید نتوانید همه مناظر خیره‌کننده و شگفتی‌های بی‌نظیر دشت لوت را ببینید، اما مطمئناً از تماشای شکوه زیبای کویر در روز و آسمان مسحورکننده کویر در دل شب لذت خواهید برد.

انگار سفر به کویر لوت فقط یک تجربه طبیعت‌گردی نیست بلکه تجربه‌ای عرفانی در زندگی هم هست. اگر خودت را تنها در میان کوه‌های ماسه‌ای خوشرنگی ببینی که باد به تنهایی ساخته است، یا زیر آسمان شب، در هجوم بی‌پروای ستارگان، یک آن خودت را روی کره‌ای ناچیز معلق در فضایی چنین بزرگ بیابی، انگار به درک جدیدی از مفهوم انسانیت می‌رسی. دیدن صخره‌هایی که طبیعت هنرمند خود به تنهایی چنین باشکوه تراشیده است و درختچه‌هایی که خود به تنهایی در این بیابان گرم گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند برایمان انگار آموختنی‌های بسیاری دارد.

کویر لوت کجاست؟

کویر لوت، با مساحت حدود ۴۰ هزار کیلومتر مربع، اولین جاذبه طبیعی ایران بود که در یونسکو به ثبت رسید. به باور برخی زمین‌شناسان، این بیابان قبلا دریایی به نام تیس بوده است که گرمای هوا باعث خشکی‌اش شده است.

باستان‌شناسان نیز توانسته‌اند آثاری از سکونت انسان در حدود ۶۰۰۰ هزار سال پیش و اشیایی متعلق به ۳۰۰۰ هزار سال پیش از میلاد را در دشت لوت پیدا کنند. بسیاری از مهم‌ترین آثار طبیعی بیابانی در دشت لوت وجود دارد. مرتفع‌ترین هرم‌های ماسه‌ای جهان در دشت لوت به ثبت رسیده است، بزرگترین نبکا‌ها یا گلدان‌هایی طبیعی در دل بیابان را هم در دشت کویر می‌توان یافت.

در دشت کویر، بزرگترین شهر کلوخی جهان هم که معروف به شهر لوت یا شهر خیالی است وجود دارد. همین‌طور چندین و چند مخروط آتشفشانی کواترنر، پهنه‌های ماسه‌ای به رنگ‌های متنوع و ثبت بیشترین دمای هوا در سال‌های متعدد، همه خاصیت‌های بی‌نظیر دشت لوت است.

تور چند روزه، فرصتی طولانی برای سفر

تور چند روزه یکی از بهترین موقعیت‌ها برای سفری با جزئیات کامل است. تور‌های چند روزه می‌توانند شامل موضوعات مختلفی باشند. از تاریخی‌گردی تا طبیعت‌گردی هیجان انگیز. با توجه به فرصتی که در این سفر‌ها دراختیار مسافران است، زمان کافی برای گشت در مقصد را دارند. این بازه‌ی زمانی تجربه‌ای طولانی‌تر برای‌تان می‌سازد.

اگر این تور طبیعت‌گردی باشد می‌توانید در دل طبیعت چادر برپا کنید و به تماشا گذر زمان در محیط زیست باشید.

شب‌هایی خیال انگیز با آسمانی متفاوت را تماشا کنید و طلوع خورشید را برفراز چادرتان ببینید.

اگر این تور تاریخی گردی باشید به سراغ شهری پر از جاذبه بروید؛ مانندشیراز، می‌توانید با خیال راحت به بازدید از شهر بپردازید و راز‌های گوشه کنارش را کشف کنید.

تور چند روزه به نسبت سایر تور‌ها زمان و هزینه‌های بیشتری می‌طلبد، اما این همراهی طولانی با هم‌گروهان می‌تواند لذت‌بخش باشد.

تور‌های چند روزه شما را فرا می‌‎خوانند تا خودتان را در موقعیتی تازه محک بزنید و توانایی های‌تان را بسجنید. این سفر‌ها پر از تجربه‌های جدید هستند و به شما اجازه می‌دهند خود را از نو بشناسید. پس این فرصت را غنیمت بدانید و قدم در جاده‌های جدید بگذارید.لینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

اگر هیچ دوستی ندارید، بخوانید


برترین‌ها: برای برخی از افراد دوست پیدا کردن ظاهرا کار ساده‌ای است، اما برای عده‌ای دیگر برقراری رابطه دوستانه حتی با یک نفر هم می‌تواند بسیار سخت باشد.

شما چه احساس کنید هیچ دوستی ندارید و یا فقط مشکل‌تان این باشد که مثلا در دانشگاه یا در محل کارتان دوست صمیمی ندارید، به هر حال نباید اجازه دهید باور کنید که آدم دوست داشتنی نیستید. فقط باید دلایل اینکه هنوز با کسی به طور واقعی دوست نشده‌اید را پیدا کنید تا به دنبال راه حل آن باشید.

اولین قدم این است که به زندگی خودتان نگاهی بیندازید، ولی پیش از آن باید بدانید که شما تنها نیستید. شاید فکر کنید همه‌ی آدم‌ها حداقل یک دوست خیلی نزدیک دارند که می‌توانند هر وقت لازم شد با او تماس بگیرند و درد دل کنند، اما واقعا این طور نیست. واقعیت تلخ این است که بیشتر آدم‌ها تنها هستند و احساس تنهایی هر روز با آنهاست. پس یادتان باشد اگر هیچ دوستی ندارید، آدم عجیب و غیرعادی نیستید و این مشکل خیلی‌هاست.

اگر هیچ دوستی ندارید بخوانید

دوستی نعمتی است که به ما امید و انگیزه می‌دهد و به همین دلیل وقتی از آن محروم می‌شویم احساس بدی پیدا می‌کنیم. اگر کسی را در زندگی ندارید که بتوانید او را دوست صمیمی خطاب کنید، احساس تنهایی ناشی از آن فشار زیادی به شما وارد می‌کند، اما خوشبختانه مشکل شما بدون راه حل نیست و راهکار‌هایی برای بهتر کردن موقعیت خود دارید.

آیا راه ارتباطات جدید را بر خود می‌بندید؟

اگر در حال خواندن این مطلب هستید پس به احتمال زیاد از نداشتن یک دوست صمیمی رنج می‌برید یا اینکه اغلب احساس می‌کنید تنها هستید. پس بد نیست از خودتان بپرسید آیا این خود شما نیستید که راه دوستی‌های جدید را بر خود می‌بندید؟ شما به شدت دوست دارید دوستان خوبی پیدا کنید پس چرا باید بخواهید راه‌های ارتباطی را بر خود ببندید؟! موضوع این است که ممکن است بدون اینکه خودتان بدانید ناخودآگاه این کار را می‌کنید!

ذهن، موجود عجیبی است و خیلی از کار‌هایی که انجام می‌دهیم از ضمیر ناخودآگاه ما ناشی می‌شوند. ما یک سری از کار‌ها را ناخودآگاه انجام می‌دهیم، بدون اینکه فکر کنیم و بدون اینکه در نظر بگیریم چه تاثیری بر زندگی ما می‌گذارند.

این رفتار‌ها که از دید ما پنهان‌اند، به سادگی و به دلیل یک سری مشکلات شخصی حل نشده به وجود می‌آیند. نیازی نیست شما حتما یک حادثه‌ی وحشتناک عاطفی یا تجربه‌ی بسیار بد هیجانی را پشت سر گذاشته باشید تا رنجی عمیق در ضمیرناخودآگاه خود پنهان کنید. این طور که پیداست، حوادث بی‌اهمیت و جزئی زندگی در گذشته‌ی ما نیز می‌توانند بر طرز فکر فعلی ما اثر بگذارند و باعث شوند ناخواسته موانعی بر سر راه ارتباطات خود بسازیم.

شاید شما در محیطی بزرگ شده باشید که به شما یاد داده باشند بینهایت محتاط و محافظه کار باشید. در نتیجه نمی‌توانید به راحتی به دیگران اعتماد کنید و خیلی زود دچار قضاوت و بد بینی می‌شوید. طبیعی است که چنین طرز فکر و عادتی مانع ارتباط راحت شما با دیگران می‌شود. شاید هم تجربه‌ی پس زده شدن از سوی دیگران در گذشته را دارید و حالا سعی می‌کنید با فاصله گرفتن از دیگران، دوباره آن احساسات بد را زنده نکنید و باز دیگر آزرده نشوید. شما از بی‌وفایی و ناامید شدن می‌ترسید، بنابراین همیشه فاصله‌ای را با دیگران حفظ می‌کنید تا ریسک نکرده باشید.

آیا در خاطرات خود تجربه‌ی سرزنش و تحقیر شدن از جانب دیگران را دارید و می‌ترسید حالا هم دیگران با شما همان رفتار‌ها را بکنند؟

این‌ها فقط چند نمونه از دلایلی بودند که می‌توانند با ایجاد موانع ذهنی جلوی ارتباط شما با دیگران را بگیرند. باور‌ها و افکاری که با خود حمل می‌کنید روی دیگران هم اثر می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند برای دوستی با شما پا پیش بگذارند. مثلا اگر همکار شما چند بار در برخوردی که با شما داشته متوجه شود که از تماس چشمی یا ارتباط کلامی بیشتر با او خودداری می‌کنید ممکن است به این نتیجه برسد که آدم سرد و نچسبی هستید و نمی‌تواند رابطه‌ی دوستانه‌ای با شما برقرار کند.

آیا پیام اشتباهی به دیگران می‌دهید؟

اگر هیچ دوستی ندارید بخوانید

معمولا بیشتر افراد نسبت به دوستی‌های جدید باز و پذیرا هستند، اما اول باید احساس کنند که طرف مقابل هم خواهان دوستی با آنهاست. آن‌ها با خواندن زبان بدن و علامت‌هایی که می‌فرستید موقعیت را ارزیابی می‌کنند که ببینند برای ارتباط بیشتر با شما پیشقدم شوند یا کلا فراموش‌تان کنند؛ بنابراین باید از خودتان بپرسید آیا سیگنال‌های اشتباهی به دیگران که پتانسیل دوستی با شما را دارند ارسال می‌کنید.

آیا اغلب دعوت‌ها را رد می‌کنید؟

مطمئن باشید اگر چند بار از شما دعوت کرده باشند که مثلا در یک دورهمی شرکت کنید و شما رد کرده باشید، خیلی زود دور شما را خط می‌کشند و دیگر از شما دعوت نخواهند کرد. آن‌ها این طور فرض می‌کنند که شما علاقه‌ای به بودن با آن‌ها ندارید یا کار‌های خیلی بهتری دارید که وقت‌تان را صرف آن‌ها می‌کنید. ضمنا زبان بدن‌تان نیز بسیار مهم است. اگر معمولا دست به سینه هستید و سرتان را پایین می‌اندازید، راهی برای دیگران باز نمی‌کنید که به سمت شما بیایند و با شما حرف بزنند.

اگر معمولا ژست‌های بدنی‌تان طوری است که انگار نمی‌خواهید کسی با شما کاری داشته باشد و القاء می‌کنید که انزوا را بیشتر دوست دارید، دیگران نیز تمایلی به تعامل با شما نشان نمی‌دهند و ناخودآگاه این نتیحه را می‌گیرند که اگر پا پیش بگذارند، از جانب شما طرد خواهند شد. به هر حال آن‌ها نیز انسان‌اند! وقتی دیگران با شما حرف می‌زنند چگونه واکنش نشان می‌دهید؟ آدم‌ها گفتگو‌هایی را دوست دارند که به طور طبیعی پیش برود و هر دو طرف شرکت فعال در گفتگو داشته باشند و کسی احساس نکند آن دیگری را وادار به حرف زدن کرده است.

اگر عادت دارید معمولا جواب‌های بسیار کوتاه بدهید یا فقط به تکان دادن سر اکتفا کنید و تلاشی برای ادامه‌ی گفتگو نمی‌کنید، این واکنش شما از جانب دیگران چیزی شبیه سکوت تلقی شده و خیلی زود شما را ترک خواهند کرد.

مهارت‌های اجتماعی باید فراگرفته شده و تمرین شوند

وقتی فهمیدید چگونه ممکن است خودتان مانع ارتباط با دیگران باشید، باید راه حلی پیدا کنید. مهارت‌های اجتماعی مانند تمام مهارت‌های دیگر نیاز به فراگرفته شدن و تمرین دارند و هر روز باید تمرین‌شان کنید تا بتوانید آن‌ها را به درستی به کار ببرید. می‌توانید از قدم‌های کوچک شروع کنید، حتی به کوچکی «سلام کردن»!

شما باید فعالیت‌هایی را پیدا کنید که ضعفی را که در مرحله‌ی اول پیدا کردید تقویت کنند؛ بنابراین اگر مثلا علت عدم ارتباط شما با دیگران ترس‌تان از طرد شدن است، می‌توانید این طور شروع کنید که خودتان به همکارتان پیشنهاد بدهید در ساعت استراحت با هم قهوه بنوشید. سعی کنید در محیط کارتان با همین چند دقیقه گپ زدن، تمرین کنید و کم کم در موقعیت‌های اجتماعی بزرگ‌تری قرار بگیرید.

اگر آدمی هستید که معمولا سوژه‌ای برای حرف زدن به ذهن‌تان نمی‌رسد می‌توانید از شب قبل کمی به این موضوع فکر کنید و چند سوژه آماده در ذهن‌تان داشته باشید. کار‌های ساده‌ای مانند این می‌توانند تبدیل به گپ و گفت‌های طولانی هم بشوند و ارتباط شما با طرف مقابل‌تان را بیشتر و عمیق‌تر کنند.

یاد بگیرید که اوقات تنهایی‌تان را دوست داشته باشید

اگر دوست ندارید تنها باشید، راه‌هایی پیدا کنید که از تنهایی‌تان لذت ببرید. کتاب بخوانید، سینما بروید، در تور‌های گردشی و تفریحی شرکت کنید و به موسیقی مورد علاقه‌تان گوش دهید. تنها بودن برای بیشتر افراد سخت است، زیرا ما شرطی شده‌ایم که سرگرمی چیزی است که حتما باید در گروه یا در جمع روی بدهد.

بنویسید

اگر هیچ دوستی ندارید بخوانید

اجازه ندهید احساساتی که در مورد تنهایی‌تان دارید درون‌تان پنهان شوند. شما باید این احساسات را بشناسید و به آن‌ها توجه کنید. در موردشان بنویسید تا احساس کنید زندگی‌تان تحت کنترل شماست. نوشتن در مورد افکار و احساسات کمک‌تان می‌کند ببینید آنقدر‌ها هم که فکر می‌کردید بد نیستند و می‌توانید کنترل‌شان کنید.

چند نکته که در دوست‌یابی کمک‌تان می‌کنند

اگر هیچ دوستی ندارید بخوانید

تعداد دوستان مهم نیست

وقتی در حال حاضر هیچ دوستی ندارید، مهم نیست از این به بعد با چند نفر بتوانید دوست شوید. شما تلاش خود را بکنید؛ حتی اگر با یک نفر هم بتوانید دوست شوید، برنده‌اید. پس تمرکزتان را روی دوستی با عده‌ای زیاد از افراد قرار ندهید و فکر نکنید به یک باره می‌توانید با چند نفر طرح دوستی بریزید. شاید در عرض یک سال فقط بتوانید با یکی دو نفر دوست شوید. مهم این است که مهارت اجتماعی خود را کم کم تقویت کنید.

اگر متوجه شدید بعد از دوست شدن با کسی نمی‌توانید این دوستی را ادامه بدهید و ارتباط را حفظ کنید، از خودتان بپرسید آیا به اندازه کافی برای دوستی‌تان وقت می‌گذارید و توجه لازم را دارید. این موضوع مخصوصا وقتی که تازه دارید تلاش می‌کنید دوست پیدا کنید بسیار مهم است. داشتن تماس و ارتباط مکرر و منظم چیزی است که پیوند‌ها را محکم می‌کند.

به سن و نژاد و طبقه اجتماعی اهمیت ندهید

به عنوان یک فرد بزرگسالی که هیچ دوستی ندارد ممکن است به راحتی فکر کنید احتمال اینکه با افرادی در سن و سال خودتان یا در طبقه اجتماعی خودتان دوست شوید بیشتر است، اما واقعیت این است که این چیز‌ها کمتر از آنچه فکر می‌کنید اهمیت دارند. چیزی که مهم است، علاقه مندی‌های مشترک، ارزش‌ها و باور‌های مشترک و ویژگی‌های شخصیتی سازگار است. پس در پیدا کردن دوست خودتان را محدود نکنید و موانع سنی و نژادی و … را کنار بزنید تا دنیایی از دوستان بالقوه پیش روی‌تان قرار بگیرند.

دوستی‌ها آنلاین هم بد نیستند به این شرط که محدود به این دوستی‌ها نشوید

اگر هیچ دوستی ندارید بخوانید

هرچند در فضای مجازی، پیدا کردن دوستان زیاد خیلی راحت‌تر است و دنیای دیجیتال، دوستی‌ها را بسیار ساده کرده است، اما این نوع دوستی‌های مجازی هرگز نمی‌توانند جای دوستی‌های واقعی را بگیرند. فضای مجازی چیز بدی نیست و می‌تواند کمک‌تان کند با افراد زیادی با هر طرز فکری در تمام دنیا آشنا شوید، اما این دوستی‌ها جای خود را دارند و نباید فقط به آن‌ها وابسته شوید.

از شور و علاقه‌های‌تان به عنوان راهی برای دوستی‌های جدید بهره ببرید

علاقه‌های مشترک نیز اغلب می‌توانند واحد‌های سازنده‌ی یک دوستی و همراهی خوب باشند، پس چرا از فعالیت‌های مورد علاقه‌تان به عنوان راهی برای دوستی‌های جدید استفاده نکنید؟ در گروه‌های گوناگون که به فعالیت‌های مورد علاقه‌تان می‌پردازند شرکت کنید تا با شبکه‌ای از افراد که با آن‌ها علایق مشترک دارید آشنا شوید. مهم این است که زندگی اجتماعی‌تان را گسترش دهید.

از دیگران تعریف کنید

به کسی که در اتوبوس مقابل‌تان نشسته است بگویید چه لباس قشنگی پوشیده یا مدل موهایش چقدر زیباست. خجالتی نباشید. آدم‌ها آنقدر درگیر مشغله‌های ذهنی هستند که گاهی شنیدن جملاتی اینچنینی واقعا آن‌ها را سر شوق می‌آورد و از پیله‌ی تنهایی‌شان بیرون می‌کشد. خودتان خوشحال نمی‌شوید کسی به شما لبخند بزند و بگوید چه لباس زیبایی به تن دارید؟ پس از این توصیه تعجب نکنید و سخت نگیرید. گاهی همین جملات کوتاه و دلنشین می‌تواند باب یک گفتگوی دوستانه را باز کنند. حتی اگر ارتباط شما به همین جا ختم شود باز هم شما قدمی برداشته‌اید و ارتباط با دیگران را تمرین کرده‌اید.

بیشتر لبخند بزنید

اگر هیچ دوستی ندارید بخوانید

به آدم‌ها لبخند بزنید و واکنش‌ها را ببینید. شاید کسی که به او لبخند می‌زنید کسی باشد که درست مثل خود شما به دنبال یک دوستی ناب می‌گردد و شما با همین لبخند ساده، نصف راه دوست یابی را طی کرده باشید.

حلقه‌ی اجتماعی‌تان را با معرفی دوستان‌تان به همدیگر بزرگ‌تر کنید

وقتی با دو سه نفر دوست شدید می‌توانید با معرفی آن‌ها به همدیگر روابط خود را تقویت کنید. اگر با این دو سه نفر علایق مشترک دارید پس احتمال اینکه آن‌ها با هم نیز علایق مشترک داشته باشند زیاد است. این کار را انجام دهید و ببینید بعد از یک مدت چند نفر به حلقه‌ی دوستان‌تان اضافه می‌شوند و این دوستی‌ها چقدر به شما اعتماد بنفس می‌دهند.

با کسی به زور دوست نشوید

البته شما باید تمام تلاش خود را برای دوست شدن انجام دهید، اما وادار کردن کسی برای دوستی هرگز جواب نمی‌دهد. شما باید به آدم‌ها فرصت بدهید تا آن‌ها نیز پتانسیل دوستی خوب با شما را ببینند و به ارتباط عمیق‌تر با شما علاقه‌مند شوند. ضمنا باید بدانید چه زمانی لازم است یک رابطه دوستی را کنار بگذارید و قطع کنید. اگر بعد از مدتی متوجه شدید ارتباطی به نفع شما نیست یا انتظارات شما را برآورده نمی‌کند مجبور به ادامه نیستید و می‌توانید شانس‌های دیگری را امتحان کنید.

منابع: aconsciousrethink, hackspiritلینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

کاربرد‌های جالب شامپو بچه؛ هم درمانی، هم نظافت


برترین‌ها: شامپو بچه شوینده‌ی بسیار ملایمی برای مو و پوست بسیار حساس کودک دلبند شماست، اما آیا می‌دانستید که شامپو بچه چه کاربرد‌های جالب دیگری هم دارد؟

شستن صورت

وقتی شامپو بچه برای پوست حساس کودک مناسب است پس برای پوست صورت‌تان هم می‌تواند ملایم و مناسب باشد. شامپو بچه می‌تواند بخشی از روتین مراقبت از پوست‌تان باشد.

جدا کردن نوار زخمی که چسبیده است

کاربردهای شامپو بچه که شاید نمی‌دانید

اگر به اندازه کافی شجاع نیستید که نوار زخم را از روی زخم‌تان جدا کنید، می‌توانید یک قطره شامپو بچه روی چسب بریزید و آن را به راحتی از روی زخم‌تان جدا کنید.

پاکسازی سینوس‌ها

شما می‌توانید با سینوس شور، از ترشحات سینوسی‌تان خلاص شوید، اما اگر یک قطره شامپو بچه را در مقداری محلول آبنمک بریزید، کمک‌تان می‌کند عفونت سینوس‌های‌تان را برطرف کنید. ما معمولا به بچه‌ها می‌گوییم آب خالی نمی‌تواند باکتری‌ها را از دست‌های‌شان پاک کند و باید از صابون استفاده کنند. همین موضوع در مورد سینوس‌ها نیز وجود دارد. اما توصیه می‌کنیم قبل از استفاده از شامپو بچه برای شستن سینوس‌ها اول با پزشک‌تان مشورت کنید.

رفع التهاب‌های جزئی چشم

پلک‌های‌تان قرمز شده‌اند و خارش دارند؟ ممکن است دچار بلفاریت شده باشید که یکی از اختلالات معمول چشمی و ناشی از باکتری است. عفونت‌های چشمی نیز مانند عفونت‌های سینوسی با کمی شامپو بچه قابل رفع هستند. شامپو بچه از این بابت شهرت دارد که چشم‌ها را نمی‌سوزاند. پس فقط کافیست اول چشم‌های‌تان را کمپرس گرم کنید و سپس با محلول رقیق شده‌ی شامپو بچه و آب (یا آبنمک) به آرمی چشم‌ها را بمالید.

شستن رنگ اضافی از مو‌ها

آیا شوینده‌ای که برای چشم‌ها و بینی‌تان ملایم است این اندازه قدرت دارد که رنگ موی اضافی را بشوید؟ بله، کمی جوش شیرین به شامپو بچه اضافه کنید و با آن، رنگ موی اضافی را بشویید. شاید لازم باشد دو سه بار مو‌ها را آب بکشید و دوباره تکرار کنید، اما به گفته‌ی کارشناسان زیبایی، این شیوه واقعا مفیدتر از استفاده از روشن کننده‌ی رنگ مو است.

تمیز کردن جواهرات مصنوعی

کاربردهای شامپو بچه که شاید نمی‌دانید

الماس سخت‌ترین ماده روی کره‌ی زمین است؛ بنابراین عجیب نیست که بشنوید می‌توانید الماس را با جوشاندن در ترکیبی از آب و شامپو بچه تمیز کنید، اما آیا می‌دانستید جواهرات مصنوعی را که مثل الماس مقاوم نیست هم می‌توانید با همین شیوه تمیز کنید؟ کافیست یک قطره شامپو بچه و یک قطره آب را ترکیب کرده و با مسواکی نرم روی جواهرات مصنوعی‌تان بکشید و سپس با آب سرد بشویید و کاملا خشک کنید.

تمیز کردن سطوح

اگر دوست دارید کمتر از مواد شیمیایی برای تمیز کردن خانه‌تان استفاده کنید، می‌توانید از شامپو بچه کمک بگیرید (یک قاشق غذاخوری شامپو بچه در چهار و نیم لیتر آب). شامپو بچه شوینده‌ی ملایمی است، اما کمک می‌کند چربی‌ها از سطوح پاک شده و بدون اینکه اثری باقی بماند تمیز شود.

تمیز کردن فرش‌ها

برای تمیز کردن فرش‌های‌تان نیازی نیست از شوینده‌های قوی استفاده کنید. می‌توانید از شامپو بچه برای تمیز کردن فرش‌ها استفاده کنید.

تمیز کردن اجاق گاز

کاربردهای شامپو بچه که شاید نمی‌دانید

فرمولاسیون شامپو بچه برای تمیز کردن چربی‌های اضافی از روی پوست کودک تنظیم شده است، پس می‌تواند چربی‌های اجاق گازتان را هم تمیز کند. می‌توانید کمی جوش شیرین را با شامپو بچه ترکیب کنید و با آن چربی‌های اجاق گازتان را بزدایید.

تمیز کردن مبلمان چرمی

ملبمان چربی شما به هیچ محلول خاصی برای تمیز و براق شدن نیاز ندارد. اصلا بهتر است با مبلمان چرمی‌تان ملایم‌تر رفتار کنید! کمی شامپو بچه را با آب ترکیب کرده و با یک دستمال نمدار مبلمان‌تان را تمیز کنید. نیازی به آبکشی هم نیست. با یک دستمال هر چیزی را که باقی مانده پاک کنید.

زدودن لکه‌های عرق از کلاه چرمی

کاربردهای شامپو بچه که شاید نمی‌دانید

لکه‌های عرق کلاه چرمی‌تان را زشت و کدر کرده‌اند؟ کافیست پارچه‌ی نمداری را با یکی دو قطره شامپو بچه روی کلاه چرمی‌تان بکشید و با پارچه‌ی نمدار تمیز دیگری هر چیزی را که باقیمانده پاک کنید.

شامپو بچه به جای مایع دستشویی

اگر پوست‌تان نسبت به مایه دستشویی حساسیت دارد چه چیزی ملایم‌تر از شامپو بچه؟

شستن لباس‌های کشمیر و پشمی

شامپو بچه شوینده‌ی ملایمی برای شستن لباس‌های کشمیر و پشمی است. کشمیر و پشم در واقع «مو» هستند و وقتی شامپو بچه برای مو‌های نرم و لطیف کودک مناسب است پس حتما برای کشمیر و پشم هم مناسب است. لباس‌ها پشمی و کشمیرتان را با دست و با شامپو بچه بشویید و برای خشک کردن آن‌ها را در یک آبکش بگذارید و آویزان نکنید.

روان کردن زیپ

کاربردهای شامپو بچه که شاید نمی‌دانید

زیپی دارید که گیر می‌کند؟ می‌توانید کمی شامپو بچه روی آن بزنید و آن را مثل روز اولش نرم و روان کنید.

شستن برس‌های آرایشی

برس‌های آرایشی معمولا زود پُر از پودر‌ها و رنگ‌ها می‌شوند و لازم است آن‌ها را تمیز کنید. می‌توانید با محلول آب و شامپو بچه برس‌های آرایشی‌تان را بشویید.

شستن اتومبیل

دو فنجان شامپو بچه را در یک سطل آب بریزید و اتومیبل‌تان را بشویید تا بدرخشد. ضمنا اتومبیل‌تان خوشبو هم خواهد شد!

منبع: rdلینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

طرح‌های خاص شال و روسری اینجاست


برترین‌ها: شال و روسری یکی از اصلی‌ترین آیتم‌های روزمره خانم هاست. هر موقعیت و مکانی، شال و روسری خاص خود را دارد و این آیتم باید با مانتو، کیف، کفش و به صورت کلی با استایل شما هماهنگی داشته باشد. انتخاب یک شال یا روسری خاص میتواند استایل شما را تا حد زیادی خاص و جذاب کند. در ادامه این مقاله چند شال و روسری خاص برایتان گلچین کرده‌ایم. نکته خوب قضیه اینجاست که هر مدلی که دوست داشتید را میتوانید در نهایت خریداری کنید.

شال طرح ۵۰ تومانی

چند طرح خاص شال و روسری
چند طرح خاص شال و روسری

این شال جزء خاص‌ترین و جذاب‌ترین مدل‌های شال است. آیتمی است که مطمئنا آن را سر کس دیگری نخواهید دید. ترکیب سبز و طوسی در این شال باعث شده تا بتوانید آن را به غیر از مانتوی مشکی و سفید، با مانتوی سبز یا طوسی نیز ست کنید.


شال طرح برگ انجیری

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

اگر کمی طرفدار مد باشید، متوجه خواهید شد که مدتی است این برگ‌های پهن یا برگ انجیری، دنیای مد را تسخیر کردهاند. علاوه بر دنیای مد، این برگ‌ها در دکوراسیون داخلی نیز به اندازه زیادی مورد توجه قرار گرفتند. اگر شما هم قصد خرید این شال مد روز را دارید، میتوانیم این مژده را به شما دهیم که اکنون میتوانید با بهترین قیمت ممکن، آن را خریداری کنید. همچنین این شال، چند رنگ زمینه مختلف دارد که از این رو برای سلیقه‌ها و استایل‌های مختلف، مناسب خواهد بود.


شال مدل گل سرخی

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

این طرح ناز و زیبا، برای هر سن و سالی مناسب خواهد بود. زمینه سفید و گل‌های صورتی این شال، باعث به وجود آمدن یک ترکیب ملیح و در عین حال زیبا شده است. این شال گل سرخی را میتوانید با مانتو صورتی و قرمز ترکیب کنید. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که این شال بهتر است با مانتو‌های ساده و خلوت ست شود.


شال طرحدار سرم‌های خاص

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

این شال با زمینه سرم‌های و طرح‌های سفید و صورتی خود، توانسته نسبت به بسیاری از مدل‌های شال و روسری متمایز باشد. طرح روی این شال در بعضی قسمت‌ها شلوغ و در یعضی قسمت‌ها خلوتتر است و از این رو توانسته تعادل را برقرار کند. این شال با مانتو طوسی، صورتی و سفید بسیار جذاب خواهد شد.


روسری زرد با نوشته فارسی

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

یکی از خاص‌ترین طرح‌هایی که برای لباس و شال و روسری میتوان در نظر داشت، نوشته‌های فارسی است. نوشته‌های فارسی مدت هاست که در میان لباس‌های خاص و هنری به چشم میخورند و طرفداران بسیار زیادی دارند. علاوه بر طرح جذاب این روسری، ترکیب رنگ زیبای آن نیز از دیگر نکات قابل توجه در مورد آن است. این روسری با رنگ‌های مختلف مانتو قابل ترکیب خواهد بود؛ اما مناسب‌ترین گزینه، ست کردن آن با مانتوی سرم‌های است.


شال طرح بانوی طلایی

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

این شال خاص، بیشتر مناسب دختر خانم هاست. طرح زن طلایی رنگ روی این شال باعث شده تا بتوانید آن را با مانتوی به همان رنگ ست کنید. ترجیحا برای انتخاب مانتو، از طرح‌های ساده استفاده کنید تا طرح مانتو باعث از بین رفتن جلوه شال نشود. نکته دیگر اینکه، جنس پنب‌های این شال باعث شده تا روی سر حالت بسیار خوبی داشته باشد و برای فصول مختلف مناسب باشد.


شال فلامینگو

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

یکی از محبوب‌ترین طرح‌هایی که مدتی است طرفداران زیادی پیدا کرده است، طرح فلامینگو است. این طرح مد روز و زیبا، با ترکیب دو رنگ سفید و صورتی، ترکیب جذابی برای تابستان خلق کرده‌اند. این شال را می‌توانید هم برای روزمره استفاده کرده و هم برای مجالس و مراسم رسمی‌تر مورد استفاده قرار دهید. طیف عظیمی از رنگ‌ها را نیز برای مانتو می‌توانید انتخاب کنید. سرمه‌ای، سفید، صورتی و مشکی از این دسته رنگ‌ها هستند.


شال طرح هیچ

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

یک شال دیگر با طرح نوشته فارسی. این شال زیبای هنری با کلمه هیچ، اصالت ایرانی خود را ثابت کرده است! همانطور که مشاهده می‌کنید در این شال از رنگ‌های سفید، زرد و آبی تیره استفاده شده است و رنگ زمینه آن نیز مشکی است. پس به این طریق برای انتخاب مانتو یا دیگر آیتم‌های استایل تان مثل کیف و کفش و شلوار، دست‌تان تقریبا باز است. جنس این شال از نخ پشمی است و همین ویژگی باعث شده تا بتوانید از آن در فصول مختلف سال استفاده کنید.


شال طرح چشم

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

بله طرح پرطرفدار چشم! طرح چشم یکی دیگر از پرطرفدارترین طرح‌های امسال بوده و هست. این شال ساده با اضافه شدن یک چشم مد روز و چند مثلث ساده و منگوله‌های رنگی، استایل با نمک و خاصی را دارا شده است. این شال محدودیت سنی نداشته و برای دختر خانم‌ها و همچنین خانم‌های بزرگتر نیز مناسب خواهد بود. همچنین می‌توان با آن رنگ‌های مختلفی مانتو، کیف، کفش و شلوار ست کرد و در کل به سادگی استایل متفاوتی به وجود آورد.


روسری طرح داستان ایرانی

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

یک گزینه دیگر برای افرادی که به روسری‌های خاص ایرانی علاقه دارند. این روسری جذاب با طرح داستان و شعر فارسی، یکی از خاص‌ترین گزینه‌هایی است که می‌توانید انتخاب کنید. این روسری جذاب به دلیل رنگ‌های فراوانی که دارد با هر رنگ مانتویی مناسب خواهد بود. اما پیشنهاد می‌کنیم آن را با مانتو‌های ساده ست کنید. ابعاد این روسری ۱۱۰ در ۱۱۰ سانتی متر است و از این رو روی سر نیز قسمت زیادی از طرح آن مشخص خواهد شد. این شال بیشتر مناسب مجالس است، اما برای استفاده روزمره هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.


شال طرح موج

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

این شال خاص با طرح موج، ترکیبی از سه رنگ کرم گلبهی، آبی و سفید است و حالت آرامش بخش و مثبتی ایجاد می‌کند. این شال جذاب، از جنس پنبه بوده و از این رو به هیچ عنوان سر نخورده و به خوبی روی سر قرار خواهد گرفت. ترکیب آن با مانتوی سرمه‌ای، بسیار بسیار جذاب و زیبا خواهد شد. همچنین این شال را می‌توانید در فصول مختلف سال مورد استفاده قرار دهید. از دیگر ویژگی‌های این شال، دست دوز بودن دور آن است.


شال طرح کافه شبانه

چند طرح خاص شال و روسری

چند طرح خاص شال و روسری

یک طرح خاص دیگر برای خانم‌هایی که به دنبال یک شال تک و منحصر به فرد هستند. این شال، با ترکیب رنگ زیبا و خاص خود و طرح جذابی که دارد، یکی از بهترین گزینه‌هایی است که می‌توانید مورد استفاده قرار دهید. طرح کافه شبانه روی این شال جذاب از رنگ‌های مختلفی به وجود آمده است و از این رو آن را با مانتو‌هایی به رنگ‌های مختلف می‎‌توانید ست کنید. پیشنهاد ما، ست کردن این شال با مانتو سرمه‌ای یا طوسی و اضافه کردن کیف و کفش زرد به استایل‌تان است.لینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

افتتاحیه‌های عجیب مسئولین؛ دیوار و سیم‌خاردار و توالت!


روزنامه خراسان: با شروع هفته دولت، بازار افتتاح از پروژه‌ها در سطح کشور داغ است و خبر‌های زیادی از افتتاح‌های جدید از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد. افتتاح پروژه‌های بزرگی که امیدواریم باعث ایجاد اشتغال برای جوانان باشد، اما در این میان عده‌ای که در تمامی ادوار هم حضور دارند با کج سلیقگی‌هایی باعث می‌شوند افتتاح دستاورد‌های بزرگ دیگر نادیده گرفته شود.

یکی از این کج سلیقگی‌ها که خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با بازتاب گسترده‌ای همراه بود مربوط به افتتاح دو دیوار در دومین روز از هفته دولت در رامسر بود.

افتتاح های عجیب و غریب؛ از دیوار تا سیم‌خاردار

بنا بر اعلام مسئولان رامسر، این دیوار برای جلوگیری از رانش زمین با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات حوادثی تامین و احداث شده است. تا این جای خبر هیچ نکته‌ای وجود نداشت، اما تصاویری از این افتتاح منتشر شد که نشان از کج سلیقگی‌هایی بود که گفتیم.

افتتاح های عجیب و غریب؛ از دیوار تا سیم‌خاردار

روبانی برای بهره‌برداری از این طرح بر روی دیوار نصب شده بود و مسئولان شهری و استانی در کنار دیوار ایستاده بودند و روبان را قیچی کردند. آن‌ها که انگار از این ابتکار خودشان بسیار راضی بودند سعی کردند این شیوه افتتاح را تکرار کنند و در روستای «پتک» نیز این شیوه را در پیش گرفتند، اما این افتتاح دیوار، تنها عجیب و غریب‌ترین افتتاح‌ها در این هفته‌ها نبوده است و پیش از این نیز افتتاح‌های دیگری در سال‌های گذشته داشته ایم.

افتتاح های عجیب و غریب؛ از دیوار تا سیم‌خاردار

سیم خاردار در «بیله سوار»

یکی از چند افتتاحی که سال گذشته بسیار مورد نقد کاربران در فضای مجازی قرار گرفت مربوط به افتتاح سیم خاردار در شهرستان بیله سوار از توابع اردبیل بود. در این تصویر فرماندار بیله سوار در حال بریدن روبان بسته شده به سیم خارداری دیده می‌شود که باعث شد کاربران به آن افتتاح سیم خاردار بگویند. البته فرماندار بیله سوار بعد از بازتاب گسترده این تصویر در فضای مجازی به آن واکنش نشان داده و گفته بود: «این پروژه انسداد مرزی بود، نه افتتاح سیم خاردار!»

افتتاح های عجیب و غریب؛ از دیوار تا سیم‌خاردار


سرویس بهداشتی در «ایلام»

در هند افتتاح یک پروژه سرویس بهداشتی شاید به قدری اهمیت داشته باشد که برای آن مراسم هم بگیرند که دلیل آن نیز کمبود سرویس بهداشتی در شهر‌های پر جمعیت هند است، اما شنیدن خبر افتتاح سرویس بهداشتی در کشور ما اتفاق عجیبی است که حتما مورد تمسخر و نقد قرار خواهد گرفت.

این اتفاق، اما در کشور ما رخ داد و مسئولان با بستن روبان جلوی در یک سرویس بهداشتی آن را افتتاح کردند که با انتقاد کاربران در فضای مجازی همراه بود، اما عارفی رئیس جمعیت هلال احمر ایلام که در این مراسم حضور داشته درباره این افتتاح گفته بود: «افتتاح از یک سرویس بهداشتی نبود بلکه افتتاح ۱۸ حمام و سرویس بهداشتی در روستا بود که به همت خیران ساخته شده بود.»

افتتاح های عجیب و غریب؛ از دیوار تا سیم‌خاردار


ستون برق در «رشت»

از دیگر افتتاح‌های حاشیه‌ای که تصویرش بار‌ها و بار‌ها در همان زمان در فضای مجازی دست به دست شد مربوط به افتتاح یک پست برق بود که به دلیل کج سلیقگی و نبود هیچ خبر رسانه‌ای درباره آن، به افتتاح ستون برق شهرت یافت. هر چند بعد از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی مسئولان رشت درباره آن پروژه اطلاع رسانی کردند و گفتند این افتتاح مربوط به افتتاح ۱۰۷ پروژه تقویت برق روستا بوده که در کنار یک پست برق به شکل نمادین انجام شده است.

افتتاح های عجیب و غریب؛ از دیوار تا سیم‌خاردار


شیرینی فروشی در بردسیر و تابلوی بولوار در ازنا

جدای از تمام افتتاح‌هایی که گفته شد افتتاح شیرینی فروشی در بردسیر کرمان با حضور امام‌جمعه، فرماندار، رئیس اداره صمت، رئیس اتاق اصناف و رئیس یکی از بانک‌هاهم با حاشیه‌های زیادی همراه بود.

آیین رونمایی و افتتاح تابلوی بولوار گردان مالک اشتر ازنا باحضورشهردار، شورای شهر و نیروی انتظامی هم از دیگر افتتاح‌های عجیب و غریبی بود که می‌شد از آن نوشت. ورای آن چه نوشتیم افتتاح‌های عجیب و غریب دیگری هم اتفاق افتاده که می‌شود به افتتاح جکوزی مخصوص مدیران مترو که یک سرویس بهداشتی به همراه دستشویی فرنگی بود و افتتاح استخر با کت و شلوار هم اشاره کرد. افتتاح سرسره و کلنگ‌زنی چهار نفره هم از دیگر موارد عجیب و غریب این فهرست بوده است.

افتتاح های عجیب و غریب؛ از دیوار تا سیم‌خاردار

مشکل کجاست؟

بخش بزرگی از این اتفاقات مربوط به کج سلیقگی‌هایی است که با مدیریت صحیح می‌شد جلوی آن را گرفت یا به شکل صحیح به مردم نشان داد. اگر افتتاح‌ها چه کوچک، چه بزرگ دارای پیوست رسانه‌ای باشد و یک تیم رسانه‌ای ماهر آن را مدیریت و اطلاع رسانی کند و کم و کیف افتتاح را برعهده داشته باشد، دیگر شاهد بستن یک روبان به سیم خاردار برای افتتاح پروژه انسداد مرزی یا بستن یک روبان به در دستشویی برای افتتاح یک پروژه روستایی نخواهیم بود. بهتر است مدیران حداقل برای این گونه مراسم کمی دقت به خرج دهند تا افتتاح دستاورد‌های بزرگ دیگر نادیده گرفته نشود.لینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

خداحافظی با مو‌های سفید همین حالا!


برترین‌ها: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که نخستین تار‌های سفید شده مو نشانه‌ای از بالا رفتن سن و سال آنهاست، اما درمانگران طب سنتی این‌گونه فکر نمی‌کنند. از نظر آن‌ها سفیدی مو‌ها تنها نشانه بالا رفتن تعداد روز‌های زندگی نیست و این سفیدی می‌تواند نتیجه عوامل دیگری نیز باشد.

از دیدگاه این درمانگران کمبود ویتامین B۱۲، اختلال در عملکرد تیروئید، سیگار کشیدن و کم‌خونی از جمله عواملی است که می‌تواند سفید شدن مو‌ها را به همراه داشته باشد. اگر مطمئن هستید که سفید شدن موهای‌تان قبل از ۳۰ سالگی به دلیل وراثت و فاکتور‌های ژنتیک نیست می‌توانید به نسخه درمانگران طب سنتی عمل کنید و با ساده‌ترین شیوه‌ها با سفیدی تار‌های موی خود مبارزه کنید.

خداحافظي با موهای سفید همين حالا!

هر روز با وعده‌های غذایی

عوامل مختلفی برای سفیدی مو در سنین پیش از میان‌سالی وجود دارد. گاهی تنش‌های عصبی، اختلال در عملکرد تیروئید، رژیم نادرست یا کمبود منگنز در مواد غذایی از جمله مهم‌ترین عواملی است که منجر به سفید شدن مو‌ها می‌شود. از دیدگاه درمانگران طب سنتی اصلاح هر یک از این اختلال‌ها می‌تواند به کاهش روند سفیدی مو و در نهایت پیشگیری از سفید شدن مو‌ها منجر شود. گنجاندن سیر در وعده‌های غذایی یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که کمک زیادی به جبران کمبود منگنز در بدن می‌کند.

اگر بتوانید سیر را به عنوان چاشنی اصلی به وعده‌های غذای اصلی خود اضافه کنید تاثیر مستقیمی بر کاهش روند سفیدی مو‌ها خواهید گذاشت. چه بهتر که بتوانید از سیری که با پودر منگنز تغذیه شده باشد مصرف کنید. این سیر می‌تواند هم جبران کمبود منگنز بدن‌تان را بکند و هم در آن واحد عوامل سفیدی مو را در بدن‌تان کاهش دهد.

از معجزه چای سیاه و تنباکو چه می‌دانید؟

یکی از شیوه‌های طبیعی و بی‌دردسر برای از بین بردن سفیدی مو‌ها ماساژ مو‌ها با لوسیون گیاهی چای سیاه است. برای تهیه این لوسیون گیاهی لازم نیست از این داروخانه گیاهی به آن عطاری بروید. می‌توانید به راحتی این لوسیون را در آشپزخانه منزل‌تان تهیه کنید.

برای تهیه این لوسیون کافی است یک قاشق غذاخوری چای سیاه را با یک قاشق غذاخوری گیاه مریم‌گلی خشک شده با ۲ لیوان آب روی حرارت بگذارید تا آرام آرام بجوشد و یک لیوان از این جوشانده باقی بماند. سپس این جوشانده را از روی حرارت بردارید و آن را صاف کنید. اجازه دهید لوسیون به خوبی سرد شود. این لوسیون را هر هفته تهیه کنید و از آن برای ماساژ موهای‌تان استفاده کنید.

بهترین روش برای سیاه‌کردن تار‌های سفید مو این است که آن‌ها را با این لوسیون گیاهی ۵ دفعه در هفته ماساژ دهید. بهترین حالت آن است که برای شست‌و شوی موهای‌تان ازیک شامپوی گیاهی سبک استفاده کنید و پس از آن موهای‌تان را با این لوسیون ماساژ دهید. یکی دیگر از لوسیون‌های گیاهی و طبیعی که می‌تواند به تیره شدن مو‌های سفیدتان کمک کند جوشانده گیاه تنباکو است که به روش جوشانده چای سیاه آماده می‌شود. ماساژ این جوشانده نیز می‌تواند روند تیره شدن مو‌ها را تسریع کند.

هفته‌ای دو دفعه، ۳۰ دقیقه این روغن مو را تجربه کنید

اگر ترجیح می‌دهید علاوه بر درمان سفیدی مو‌ها به جوان‌شدن ساقه موهای‌تان کمک کنید، توصیه می‌کنیم ترکیب روغن حنا و نارگیل را تجربه کنید. برای تهیه این روغن که می‌تواند با یکی ۲ مرتبه استفاده مو‌های سفیدتان را تیره کنید. کافی است مقداری روغن نارگیل خالص از نزدیک‌ترین عطاری محل زندگی‌تان تهیه کنید و به اندازه یک استکان از آن را درون ظرفی بریزید و آن را به شیوه غیرمستقیم روی حرارت قرار دهید تا به جوش آید. وقتی روغن به جوش آمد آن را از روی حرارت بردارید و برگ‌های خشک شده گیاه حنا را داخل آن بیندازید.

بعد از مدتی خواهید دید که رنگ روغن به قهوه‌ای متمایل می‌شود. برای استفاده از این روغن کافی است اجازه دهید به طور کامل سرد شود. سپس با کمک یک قاشق چای خوری چند قطره از آن را روی موهای‌تان بریزید و با کمک بند دوم انگشتان دست به آرامی مو‌ها را ماساژ دهید. این شیوه ماساژ مانع از آسیب رسیدن به ریشه مو و کنده‌شدن آن‌ها می‌شود. این روغن را هفته‌ای ۲ بار روی موهای‌تان ماساژ دهید و اجازه دهید به مدت ۳۰ دقیقه روی موهای‌تان بماند.

خداحافظی با مو‌های سفید همین حالا!

هفته‌ای سه مرتبه با غذا سفیدی مو‌ها را سیاه کنید

اگر موهای‌تان خیلی زودتر از آنچه که باید سفید شده و به دنبال راهی برای پوشاندن آن‌ها هستید، اگر انواع و اقسام رنگ‌های گیاهی و شیمیایی را تجربه کردید و باز هم شاهد رویش مو‌های سفید هستید، بهتر است به توصیه درمانگران طب سنتی عمل کنید و با کمک طبیعی‌ترین نسخه‌ها برای همیشه از شر مو‌های سفید خلاص شوید. درمانگران طب سنتی اصلاح رژیم غذایی را بهترین شیوه درمان و از بین بردن سفیدی مو‌ها می‌دانند.

آن‌ها به مراجعان خود توصیه می‌کنند برای از بین رفتن سپیدی مو‌ها و سیاه‌شدن آن‌ها گیاهانی مانند پیاز، سیر، شاهی، هلیله سیاه و برنج سبوس‌دار را در وعده‌های غذایی‌شان بگنجانند. مصرف برنج سبوس‌دار و هلیله سیاه در وعده‌ها و میان‌وعده‌های غذایی و جایگزینی آن به جای برنج معمولی در کنار مصرف گیاهانی مانند پیاز و سیر و شاهی تاثیر زیادی در برطرف شدن سفیدی مو‌ها و سیاه‌شدن آن‌ها دارد. تنها باید کمی صبر داشته باشید تا ببینید این خوراکی‌ها چطور جوان‌تان می‌کند.

این توصیه‌ها را جدی بگیرید

برای پیشگیری از سفید شدن و خاکستری شدن مو‌ها نه تنها استفاده از ماسک گیاهی توصیه می‌شود بلکه اصلاح رژیم غذایی و گنجاندن مواد طبیعی نیز به سبد غذایی افراد می‌تواند تاثیر مستقیمی بر پیشگیری از سفیدشدن مو‌ها داشته باشد.

به اعتقاد درمانگران طب هندی مصرف ترکیب یک حب زنجبیل رنده شده با یک قاشق غذاخوری عسل یکی از بهترین ترکیب‌های خوراکی است که می‌تواند به پیشگیری از سفیدشدن تار‌های مو کمک کند.

برای درمان سفیدی تار‌های مو و براق شدن مو‌ها یکی از بهترین لوسیون‌ها استفاده از ترکیبی از روغن نارگیل با آب لیموی تازه است. ماسکی که از ترکیب ۲ قاشق پودر حنا، یک قاشق ماست، یک قاشق برگ خشک شده ریحان و ۳ قاشق قهوه نیز به دست آمده باشد علاوه بر آنکه به تیره شدن تار‌های موی سفید و خاکستری کمک می‌کند، می‌تواند به تقویت تار‌های مو و ریشه مو‌ها نیز کمک کند.

خداحافظي با موهای سفید همين حالا!

تهیه لوسیون پیاز و ماساژ آن بر تار‌های مو یکی دیگر از شیوه‌هایی است که می‌تواند علاوه بر تیره کردن تار‌های مو به رشد مجدد تار‌های از دست رفته مو نیز کمک کند. برای تهیه این لوسیون کافی است پیاز را رنده کنید و آب آن را بگیرید و از آن برای ماساژ مو‌ها استفاده کنید.

برای حمام روزانه با این عصاره موهای‌تان را بشویید

اگر در گروه افرادی هستید که عجله دارید و می‌خواهید خیلی سریع با تار‌های سفید موی خود خداحافظی کنید، توصیه می‌کنیم از لوسیون بابونه برای شست‌وشوی موهای‌تان استفاده کنید. برای تهیه عصاره بابونه می‌توانید ۳ قاشق از برگ‌های خشک شده بابونه را با ۳ لیوان آب مخلوط کنید و آن را روی حرارت بگذارید و اجازه دهید تا نصف آب آن باقی بماند.

این جوشانده را صاف کنید و تمام برگ‌های خشک را با کمک صافی جدا کنید و اجازه دهید این عصاره سرد شود. سپس از این عصاره برای شست‌وشوی موهای‌تان استفاده کنید. هر روز بعد از شامپو کردن مو‌ها با شامپوی گیاهی از این عصاره برای شست‌وشوی موهای‌تان استفاده کنید و اجازه دهید روی موهای‌تان خشک شود.لینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی


وب‌سایت چیدانه – صدف حقیقت: استفاده از رنگ در دکوراسیون منزل تاثیر بسیاری بر فضای داخلی می‌گذارد و می‌تواند هویت اصلی خانه را تعیین کند. از آنجایی که هر رنگ معنا و اثر متفاوتی دارد، انتخاب رنگ صحیح با توجه به علاقه و مفهوم آن دکوراسیون خانه را تغییر می‌دهد. پس بهتر است قبل از انتخاب ترکیب رنگی طراحی منزل اطلاعات بیشتری در رابطه با رنگ‌ها کسب کنید.

در این مطلب قصد داریم طراحی خانه ایرانی آذر بامروت و نیما عادلانی در شهر کرج را معرفی کنیم که انتخاب رنگ‌ها را با اطلاعات خود انجام داده و این فضای دلنشین را خلق کرده اند. این زوج جوان خانه خود را این گونه تعریف می‌کنند: خانه ما سبز، آرام، پر انرژی و امن است، خانه ما آشنای دیرین است… .

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

خانه آذر و نیما در یک نگاه

 • تعداد افراد ساکن: ۲ نفر
 • شغل خانم خانه: دبیر هنر و طراح گرافیک/ شغل همسر: طراح لباس
 • موقعیت شهر: کرج/ محله: عظیمیه، خیابان فرشته
 • متراژ: ۱۳۸ متر مربع
 • سال ساخت: ۱۳۹۵
 • طبقه سوم
 • تعداد اتاق خواب: ۳ خوابه
 • تعداد سرویس بهداشتی: ۲ عدد
 • سبک دکوراسیون: تلفیقی
 • ویژگی برجسته طراحی: استفاده از چوب در چیدمان خانه
 • رنگ‌های غالب: طوسی، کرم و زرشکی
 • طراح: زن و شوهر با هم
 • مدت زمان طراحی و خرید وسایل: ۶ ماه

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

دکوراسیون خانه خود را در ۵ کلمه توصیف کنید

نوستالژی، ساده و صمیمی، پر انرژی و پر امید

دلیل انتخاب این خانه برای شما چیست؟

نقشه مناسب خانه، فضا‌های تفکیک شده، وجود نور و منظره روبروی پنجره‌های خانه که مشرف به باغ روبرو است، محل مناسب و خوش آب و هوای خانه و تعداد واحد‌های کم و ساکنین آرام آپارتمان باعث شدند ما این خانه را برای زندگی انتخاب کنیم.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

اطلاعاتی در رابطه با گذشته خانه خود دارید؟

این خانه ویلایی در محله فرشته عظیمیه توسط مالک همان ساختمان ساخته و فروخته شده است. به دلیل حضور مالک در آپارتمان، تعداد واحد‌ها کم بوده و بسیار دقیق ساخته شده است.

آیا منزلتان بازسازی شده است؟

خیر، خانه ما بازسازی نشده، چون تقریبا نوساز است. اما برخی المان‌ها مثل دیوار آجری سفید توسط خودمان اضافه گردیده است.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

داستان دکوراسیون خانه خود را تعریف کنید.

من و همسرم به دنبال کشف ایده‌های مشترکمان بودیم و تقریبا آن را در منزلمان پیدا کردیم. ما در نظر داشتیم دکوراسیون کاربردی مانند اتاق ورزش و فیلم داشته باشیم تا بتوانیم از وقت و زمان خود به درستی استفاده کنیم.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

دکوراسیون منزل ما با الهام از رنگ‌ها و عناصر طبیعت مانند چوب، فلز و رنگ‌های سبز گیاهان هم در ظروف و هم در چیدمان، تکمیل شده است. عناصر آنتیک و قدیمی که برای ما بسیار نوستالژی هستند، مانند ظروف برنجی و مسی و فرش‌های دست بافت ایرانی که پر از نقوش و رنگ‌های مورد علاقه ما بوده است نیز در چیدمان خانه مورد استفاده قرار گرفته اند.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

چرا این رنگ و سبک را برای چیدمان انتخاب کرده اید؟

استفاده از رنگ و چیدمان برای خانه بخشی از روح و روان انسان هاست و به نوعی می‌توان رنگ را الهام گرفته از درون و خلق و خوی فرد دانست. روان شناسی رنگ‌ها به ما کمک بسیاری می‌کند تا بتوانیم خودمان را بهتر بشناسیم. انتخاب رنگ‌های گرم غالب در کنار رنگ‌های سرد و خنثی، برگرفته از هم نشینی رنگ‌ها و هماهنگی آن‌ها با هم و یا تضاد آن‌ها با یکدیگر است که زیبایی شان را صد چندان برابر می‌نماید.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

به نظر من انتخاب رنگ‌ها بخشی از روان درون افراد است. هر کس از نگاه خود دنیای بزرگ را به رنگ خاصی می‌بیند. منزل ما بخش کوچکی از این دنیاست که پر از انرژی و رنگ‌های گرم است. در واقع برای ما عشق به این رنگ‌ها تلقی می‌شود.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

آیا برای دکوراسیون خانه روند خاصی را پیش گرفته اید؟

مطالعه در سایت‌های چیدمان منازل با فرهنگ‌های شرقی، غربی، دارای سبک کلاسیک، مدرن، سنتی و همچنین کلاسیک ایرانی و به کمک هر آنچه از قبل وجه اشتراکمان بود، کمک کردند تا بتوانیم ایده هایمان را عملی کنیم. با توجه به شغل من و همسرم که هر دو طراح هستیم و ارتباط نزدیکی با رنگ‌ها و چیدمان آن‌ها داریم، روحیات درونمان نیز به تجربیاتمان اضافه شد و نتیجه نهایی در دکوراسیون منزل به گونه‌ای ظاهر شد که مشاهده می‌کنید.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

به نظر خودتان کدام ویژگی منزل شما حس خانه بودن به شما می‌دهد؟

خانه یعنی مکانی که بتوانیم هر روز در آن احساس امنیت، آزادی و دوستی کنیم. زمانی که از هیاهو و شلوغی‌های روزمره خارج می‌شویم، باید مکانی برای رها شدن از تمام دغدغه‌ها داشته باشیم، خانه فرصتی است دوباره، برای با هم بودن و برای لذت بردن از این در کنار هم بودن.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

در واقع به نظر ما زرق و برق خانه، انسان‌ها را محدود به کلیشه‌ای شدن کرده و آن‌ها را محدود می‌کند. اما خانه ما به دور از تمام این زرق و برق ها، روح زندگی درونش جریان دارد.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

داشتن چه فضا یا وسیله‌ای در خانه تان اهمیت زیادی داشت؟

همسرم آقای نیما عادلانی به شدت به ورزش کردن و فیلم دیدن علاقمند است، او آرشیو بسیار قوی از فیلم‌ها دارد و نیز از ورزش کردن لذت می‌برد. من هم در کنار ایشان به پرداختن همین کار‌ها و همچنین کتاب خواندن علاقه مندم. برای ما داشتن اتاق فیلم و اتاق ورزش بسیار اهمیت داشت.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

بزرگترین چالش یا دردسر در زمان طراحی داخلی منزل شما چه بوده است؟

خرید وسایل مورد نیاز، سفارش ساخت آن‌ها و نیز ایجاد هماهنگی و نظم بین آن‌ها کمی چالش بر انگیز بود. هماهنگی بین اجزایی مانند تابلو‌های نقاشی که تماما هنر خودم (آذر با مروت) هستند و نیز وسایل سفارش داده شده، اهمیت بسیاری داشت. ما در نظر داشتیم فضا‌های خانه را به گونه‌ای طراحی کنیم که فضا‌های راحت و صمیمی برای اتاق نشیمن و فضای تقریبا کلاسیک- مدرن برای پذیرایی ایجاد شود. همچنین استفاده از فضای بالکن برای داشتن گل و گیاه مورد علاقه نیز در اولویت‌های طراحی خانه قرار داشت.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

برای آنکه با مشکل کمبود فضا کنار بیایید، از چه روشی استفاده کرده اید؟

 • استفاده از شلف‌ها بر روی دیوار که هم بسیار زیبا و هم کاربردی است
 • استفاده از فضای بالکن از قسمت بالا که گل‌ها را را آویزان کرده ایم
 • استفاده از شلف و قفسه در بالکن
 • مبلمان سفارشی با ابعاد مناسب و به اندازه فضای موجود سفارش داده شده است مانند مبلمان راحتی قسمت نشیمن کوچک
 • استفاده از گیاهان در آشپزخانه و بالای کابینت

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

در دکوراسیون پذیرایی، استفاده از قفسه فیلم با تعداد طبقات زیاد برای قرار دادن فیلم‌ها

به نظرم قبل از گرفتن وسایل هر کس باید در ذهن خود از آنچه مد نظرش است، تصویرسازی کند. برای داشتن منزل ایده آل صرفا فضای بزرگ لازم نیست. اگر بتوانیم از فضا‌ها استفاده درست و کاربردی داشته باشیم، به نظم، هماهنگی و زیبا بودن منزلمان کمک بسیاری می‌شود.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

معمولا برای خرید وسایل چه فروشگاه، بازار یا محلی را انتخاب می‌کنید؟

قطعا فروشگاه‌هایی که کیفیت مناسبی داشته و با روحیات ما سازگار باشند را انتخاب می‌کنیم. قبل از مشورت با یکدیگر و تجسم وسیله مورد نظر در جایگاهش، هرگز برای خرید فوری و بدون تصمیم قبلی اقدام نمی‌کنیم. اما در کل فروشگاه‌هایی که حتی از نظر چیدمان و ویترین شان حس خوبی به ما بدهند، برای ما اولویت دارد.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

وسیله یا فضای مورد علاقه تان در خانه چیست؟

تمام قسمت‌های خانه برای ما عزیز است، به خاطر اینکه تماما با جان و دل چیده شده و هر آنچه از دل بر آید، بر دل نشیند. اما به دلیل احساس و روحیات مشترک ما به کتاب و فیلم، اتاق فیلم فضایی است تا چند ساعت در کنار هم به دور از تکرار‌های زندگی و دغدغه‌های روزمره وقت بگذرانیم.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

همچنین کتابخانه‌ای که گنجینه سال‌های زندگی من و همسرم است و با دیدن و خواندن تک تک آن‌ها یاد ایام پیشین برایمان زنده می‌شود را هم بسیار دوست داریم.

کدام فضا یا وسیله را کمتر از باقی قسمت‌ها دوست دارید؟

همه قسمت‌ها مانند تابلو‌های نقاشی یک نقاش که برای نقاش هنرمند عزیز هستند، برای ما هم محبوب هستند و همه فضا‌ها را بسیار دوست داریم.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

آخرین وسیله‌ای که برای خانه خریده اید، چیست؟

قفسه فلزی دست ساز نپالی که برای وسایل نقاشی خریداری کردم.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

آیا وسیله‌ای در خانه وجود دارد که خودتان آن را ساخته باشید؟ از چه متریالی برای ساختش استفاده کرده اید؟

بله

تابلو‌های نقاشی همگی هنر من هستند.

ساخت سینی‌های چوبی با رنگ

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

ساخت دو عدد پر که از قطعه چوبی آویزان است و با پرنده‌ای که بالای آن قرار گرفته، هماهنگی دارد.

ساخت میز تلفن با کاشی‌های کوچک سفالی

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

کدام تغییر دکوراسیون منزل خود را بیشتر دوست دارید؟

تغییر و جابه جایی گیاهان بالکن و قفسه گل‌ها بسیار جذاب و لذت بخش است و همچنین جابه جایی گیاهی از گلدان قدیم به جدید را بسیار دوست دارم.

اگر قرار باشد، وسیله یا چیدمانی را در خانه تغییر دهید، چه چیزی را انتخاب می‌کنید؟

هیچکدام

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

وسایل و لوازم آشپزخانه ایرانی

 • یخچال: برند بوش
 • ماشین لباسشویی: برند بوش
 • ماشین ظرفشویی: برند بوش
 • سایر لوازم برقی برند بوش، برند ویرپول

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

با تجربه‌هایی که به دست آورده اید، توصیه شما به مخاطبان چیست؟

به نظرم قبل از چیدمان هر فضا حتی یک اتاق کوچک، فروشگاه، کافه و حتی فضا‌های بیرونی مانند بالکن و حیاط، رنگ شناسی اهمیت بسیاری دارد و بخش عمده آن به روحیات درونی هر فرد باز می‌گردد. اما قبل از هر چیز مطالعه کتاب تئوری رنگ‌ها به شناخت رنگ‌های مکمل و متضاد و هماهنگی و هارمونی آن‌ها کمک می‌کند.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

مطالعه و مشاهده تجربیات قبلی موجود در سایت‌ها و مجله‌های دکوراسیون و معماری باعث می‌شود فضا‌های بسیاری با کاربرد‌های مختلف ببینیم و ذهنمان با سبک‌های مختلف آشنا شود. ما می‌توانیم بعد از مشاهده کلی سبک‌ها و دکوراسیون متنوع، طراحی مورد نظر و علاقه مان را پیدا کنیم.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

قبل از خرید وسایل و چیدن آنها، داشتن تصور ذهنی و تصویرسازی از هر آنچه می‌خواهیم به ما کمک می‌کند تا انتخاب بهتری داشته باشیم. صرفا به این صورت نیست که هر خانه بزرگتر، چیدمان راحت‌تر و زیباتری داشته باشد. می‌توان با مطالعه صحیح، استفاده از وسایل کاربردی و حتی فضا‌های کوچک، بهترین نتیجه را دریافت نمود. به نظر من بهتر است همیشه به دنبال فروشگاه‌های مدرن، لوکس و برند نباشیم.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

هر آنچه حس خوبی به ما می‌دهد در دکوراسیون تاثیر مثبتی می‌گذارد این وسیله می‌تواند یک سماور مسی در یکی از روستا‌های دنج در گوشه‌ای از این سرزمین باشد یا یک دست سازه زیبا از یک هنرمند ایرانی که با دستان خود خالق یک کوزه سفالی زیبا بوده است، یا حتی دست سازه‌ای از یک انسان در گوشه‌ای از این جهان بزرگ.

دکوراسیون خانه‌ی آذر و نیما؛ آرام و امن و پرانرژی

صرفا هر آنچه که کالای برند و گران قیمت باشد، ملاک زیبایی نیست. زیبایی در آن چیزی است که می‌بینیم. پس به قول سهراب سپهری عزیز، چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. به فرهنگ و اصالتمان احترام بگذاریم و بدانیم ایران پر از رنگ، هنر و زیبایی است.لینک منبع
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

رسانه نقطه نیوز

……………………………………………………………………………….
دانلود آهنگ