‍‍
کد خبر: ۷۲۶
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۱
بازدید از صفحه اول |
نسخه چاپی
|
ارسال به دوستان
| ذخیره فایل |
وزارت خارجه امريکا با صدور يک بيانيه مطبوعاتي، تفسير خود را توافق لوزان را ارائه داده است.
وزارت خارجه امريکا با صدور يک بيانيه مطبوعاتي، تفسير خود را توافق لوزان را ارائه داده است.

متن کامل اين media note در ادامه مي آيد.
پنج شنبه/ 13 فروردين 1394/ 2 آوريل 2015

غني‌سازي
Enrichment

- تعداد سانتريفيوژهاي ايران از 19000 کنوني به 6104 دستگاه ميرسد، که در 10 سال آينده تنها 5060 عدد از آن‌ها اورانيوم غني‌سازي خواهد کرد. تمامي سانتريفيوژها از نوع IR-1 خواهد بود.

Iran has agreed to reduce by approximately two-thirds its installed centrifuges. Iran will go from having about 19,000 installed today to 6,104 installed under the deal, with only 5,060 of these enriching uranium for 10 years. All 6,104 centrifuges will be IR-1s, Iran’s first-generation centrifuge.
- ايران موافقت کرده دستکم به مدت 15 سال، بالاي 3.67 درصد غني‌سازي نکند.

Iran has agreed to not enrich uranium over 3.67 percent for at least 15 years.

- ايران موافقت کرده است که به مدت دستکم 15 سال، ذخاير اورانيوم غني‌شده خود را از مقدار 10000 کيلوگرم کنوني، به 300 کيلوگرم کاهش دهد.

Iran has agreed to reduce its current stockpile of about 10,000 kg of low-enriched uranium (LEU) to 300 kg of 3.67 percent LEU for 15 years.

- تمامي سانتريفيوژهاي اضافي ايران تحت نظارت آژانس ذخيره شده و تنها براي جايگزيني سانتريفيوژهاي فعال مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

All excess centrifuges and enrichment infrastructure will be placed in IAEA monitored storage and will be used only as replacements for operating centrifuges and equipment.
- ايران موافقت کرده است که تا 15 سال هيچ تأسيسات غني‌سازي تازه‌اي نسازد.

Iran has agreed to not build any new facilities for the purpose of enriching uranium for 15 years.
- زمابندي گريز ايران (زماني که طول مي‌کشد ايران مواد غني‌شده کافي براي يک سلاح داشته باشد) در حال حاضر بين 2 تا 3 ماه ارزيابي مي‌شود. اين زمانبندي ذيل اين چارچوب، براي دستکم 10 سال، به دستکم يک سال افزايش مي‌يابد.

Iran’s breakout timeline – the time that it would take for Iran to acquire enough fissile material for one weapon – is currently assessed to be 2 to 3 months. That timeline will be extended to at least one year, for a duration of at least ten years, under this framework.

ايران تأسيسات خود در فردو را تبديل مي‌کند، به نحوي که ديگر براي غني‌سازي اورانيوم به کار نرود

Iran will convert its facility at Fordow so that it is no longer used to enrich uranium

- ايران موافقت کرده تا به مدت دستکم 15 سال در تأسيسات فردو غني‌سازي اورانيوم انجام ندهد.

Iran has agreed to not enrich uranium at its Fordow facility for at least 15 years.
- ايران موافقت کرده تا تأسيسات فردو را به نحوي تبديل کند که تنها براي اهداف صلح‌آميز به کار گرفته شود (به مرکز تحقيقات هسته‌اي، فيزيک، فناوري)

Iran has agreed to convert its Fordow facility so that it is used for peaceful purposes only – into a nuclear, physics, technology, research center.
- ايران موافقت کرده تا دستکم به مدت 15 سال در فردو تحقيقات و توسعه مرتبط با غني‌سازي اورانيوم انجام ندهد.

Iran has agreed to not conduct research and development associated with uranium enrichment at Fordow for 15 years.
- ايران به مدت دستکم 15 سال هيچ مواد شکافت‌پذيري در فردو نخواهد داشت.

Iran will not have any fissile material at Fordow for 15 years.
- تقريبا دو سوم سانتريفيوژها و زيرساخت‌هاي فردو حذف خواهد شد. سانتريفيوژهاي باقي‌مانده نيز اورانيوم غني نخواهد کرد. تمامي سانتريفيوژها و زيرساخت‌هاي مربوطه تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار مي‌گيرد.

Almost two-thirds of Fordow’s centrifuges and infrastructure will be removed. The remaining centrifuges will not enrich uranium. All centrifuges and related infrastructure will be placed under IAEA monitoring.
ايران براي 10 سال، تنها در تأسيسات نطنز و با تنها 5060 سانتريفيوژ نسل اول (IR-1) اورانيوم غني‌سازي مي‌کند.

Iran will only enrich uranium at the Natanz facility, with only 5,060 IR-1 first-generation centrifuges for ten years.

- ايران موافقت کرده تا براي 10 سال، تنها با استفاده از سانتريفيوژهاي نسل اول خود (IR-1) در نطنز غني‌سازي کرده و تمامي سانتريفيوژهاي پيشرفته خود را برمي‌دارد.

Iran has agreed to only enrich uranium using its first generation (IR-1 models) centrifuges at Natanz for ten years, removing its more advanced centrifuges.
- ايران 1000 سانتريفيوژ IR-2m خود را که در حال حاضر در نطنز نصب شده، برداشته و به مدت 10 سال آن‌ها را در انبار تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار مي‌دهد.

Iran will remove the 1,000 IR-2M centrifuges currently installed at Natanz and place them in IAEA monitored storage for ten years.
- ايران براي دستکم 10 سال از مدل‌هاي IR-2، IR-4، IR-5، IR-6 يا IR-8 براي توليد اورانيوم غني‌شده استفاده نمي‌کند. ايران بر اساس يک زمانبندي و مولفه‌هايي که با 1+5 مورد توافق قرار مي‌گيرد، با سانتريفيوژهاي پيشرفته خود، فعاليت‌هاي تحقيقات و توسعه خواهد داشت.

Iran will not use its IR-2, IR-4, IR-5, IR-6, or IR-8 models to produce enriched uranium for at least ten years. Iran will engage in limited research and development with its advanced centrifuges, according to a schedule and parameters which have been agreed to by the P5+1.
- براي 10 سال، غني‌سازي و تحقيقات و توسعه غني‌سازي محدود خواهد بود، تا از زمان گريز يک ساله اطمينان حاصل شود. پس از 10 سال، ايران به طرح غني‌سازي و تحقيقات و توسعه غني‌سازي که به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارائه شده و مطابق با برنامه اقدام مشترک جامع و ذيل پروتکل الحاقي مقيد خواهد بود،‌ که منجر به محدوديت‌هاي مشخص بر ظرفيت غني‌سازي مي‌شود.

For ten years, enrichment and enrichment research and development will be limited to ensure a breakout timeline of at least 1 year. Beyond 10 years, Iran will abide by its enrichment and enrichment R&D plan submitted to the IAEA, and pursuant to the JCPOA, under the Additional Protocol resulting in certain limitations on enrichment capacity.

بازرسي و شفافيت

Inspections and Transparency

- آژانس بين‌المللي به تأسيسات هسته‌اي ايران، از جمله به تأسيسات غني‌سازي اين کشور در نطنز و تأسيسات غني‌سازي پيشين آن در «فردو» دسترسي منظم خواهد داشت و در اين راستا از پيشرفته‌ترين و مدرن‌ترين فناوري‌هاي نظارتي استفاده خواهد کرد.‎

The IAEA will have regular access to all of Iran’s nuclear facilities, including to Iran’s enrichment facility at Natanz and its former enrichment facility at Fordow, and including the use of the most up-to-date, modern monitoring technologies.
- بازرس‌ها به زنجيره تأمين (supply chain) که پشتيبان برنامه هسته‌اي ايران است، دسترسي خواهند داشت. سازوکارهاي بازرسي و شفافيت‌ جديد با نظارت دقيق بر اجزا و مواد هسته‌اي ايران از انحراف اين برنامه به سمت برنامه‌اي مخفيانه جلوگيري خواهد کرد.

Inspectors will have access to the supply chain that supports Iran’s nuclear program. The new transparency and inspections mechanisms will closely monitor materials and/or components to prevent diversion to a secret program.
- بازرس‌ها به معاون اورانيوم دسترسي خواهند داشت و در کارخانه‌هاي اورانيوم که ايران به مدت ۲۵ سال اقدام به توليد کيک زرد کرده پايش مستمر انجام خواهد داد.‎

Inspectors will have access to uranium mines and continuous surveillance at uranium mills, where Iran produces yellowcake, for 25 years.
- بازرس‌ها از روتورهاي سانتريفيوژ ايران نظارت مستمر به عمل خواهند آورد و تأسيسات توليد و ذخيره اورانيوم ايران را براي ۲۰ سال در معرض نظارت قرار خواهند داد. پايگاه ساخت سانتريفيوژ ايران متوقف شده و تحت نظارت مستمر قرار خواهد گرفت.‎

Inspectors will have continuous surveillance of Iran’s centrifuge rotors and bellows production and storage facilities for 20 years. Iran’s centrifuge manufacturing base will be frozen and under continuous surveillance.
- تمامي سانتريفيوژها و زيرساخت‌هاي برداشته شده از فردو و نطنز تحت نظارت مستمر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار خواهند گرفت.‎

All centrifuges and enrichment infrastructure removed from Fordow and Natanz will be placed under continuous monitoring by the IAEA.
- يک کانال تدارکاتي انحصاري (dedicated procurement channel) به منظور نظارت و تأييد تک تک موارد مربوط به تأمين، فروش و انتقال مواد و فناوري‌هاي هسته‌اي و مواد داراي استفاده‌هاي دوگانه به ايران ايجاد خواهد شد به همراه ترتيبات اضافي شفافيت.

A dedicated procurement channel for Iran’s nuclear program will be established to monitor and approve, on a case by case basis, the supply, sale, or transfer to Iran of certain nuclear-related and dual use materials and technology – an additional transparency measure.
- ايران با اجراي پروتکل الحاقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي موافقت کرده که به آژانس امکان اطلاعات و دسترسي بيشتر به برنامه هسته‌اي ايران، هم در تأسيسات اعلام شده و هم در تأسيسات اعلام‌نشده فراهم مي‌آورد.‎

Iran has agreed to implement the Additional Protocol of the IAEA, providing the IAEA much greater access and information regarding Iran’s nuclear program, including both declared and undeclared facilities.
- ايران ملزم خواهد بود به آژانس دسترسي‌هاي لازم براي تحقيق درباره تأسيسات مشکوک اين کشور يا تحقيق درباره ادعاهاي وجود تأسيسات غني‌سازي پنهان، تأسيسات تبديل (اورانيوم)، تأسيسات توليد سانتريفيوژ يا تأسيسات توليد کيک زرد در هر نقطه از آن کشور فراهم کند.‎

Iran will be required to grant access to the IAEA to investigate suspicious sites or allegations of a covert enrichment facility, conversion facility, centrifuge production facility, or yellowcake production facility anywhere in the country.
- ايران موافقت کرده کد اصلاحي ۳.۱ که مستلزم اطلاع‌رساني زودهنگام درباره ساخت تأسيسات جديد است را اجرا کند.‎

Iran has agreed to implement Modified Code 3.1 requiring early notification of construction of new facilities.
- ايران اقدام به اجراي مجموعه‌اي مورد توافق از اقدامات (agreed set of measures) براي پرداختن به نگراني‌هاي آژانس بين‌الملل انرژي اتمي درباره جنبه‌هاي نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي خود خواهد کرد.‎

Iran will implement an agreed set of measures to address the IAEA’s concerns regarding the Possible Military Dimensions (PMD) of its program.

رآکتورها و بازفرآوري

Reactors and Reprocessing

- ايران موافقت کرده رآکتور تحقيقاتي آب سنگين در اراک را بر اساس طراحي مورد توافق با 1+5، بازطراحي و بازسازي کند، به نحوي که ديگر پلوتونيوم سطح تسليحاتي توليد نکرده و تحقيقات و توليد راديو ايزوتوپ را امکان‌پذير کند.

Iran has agreed to redesign and rebuild a heavy water research reactor in Arak, based on a design that is agreed to by the P5+1, which will not produce weapons grade plutonium, and which will support peaceful nuclear research and radioisotope production.
- هسته اصلي رآکتور که مي‌توانست مقادير قابل توجه پلوتونيوم سطح تسليحاتي توليد کند، نابود شده يا از کشور خارج مي‌شود.

The original core of the reactor, which would have enabled the production of significant quantities of weapons-grade plutonium, will be destroyed or removed from the country.
- ايران در طول عمر رآکتور، تمام سوخت مصرف‌شده رآکتور را به خارج از کشور منتقل مي‌کند.

Iran will ship all of its spent fuel from the reactor out of the country for the reactor’s lifetime.
- ايران به صورت نامحدود، متعهد شده است که دست به بازفرآوري يا تحقيق و توسعه بازفرآوري بر سوخت هسته‌اي مصرف‌شده، نزند.

Iran has committed indefinitely to not conduct reprocessing or reprocessing research and development on spent nuclear fuel.
- ايران به مدت 15 سال، فراتر از نيازهاي رآکتور اصلاح‌شده اراک، آب سنگين انباشت نکرده و تمامي آب سنگين باقي مانده را در بازارهاي بين‌المللي به فروش مي‌رساند.

Iran will not accumulate heavy water in excess of the needs of the modified Arak reactor, and will sell any remaining heavy water on the international market for 15 years.
- ايران به مدت 15 سال، هيچ رآکتور آب سنگين ديگري نمي‌سازد.

Iran will not build any additional heavy water reactors for 15 years.

تحريم‌ها

Sanctions

- ايران در صورتي که به صورتي قابل راستي‌آزمايي به تعهدات خود پايبند باشد، تخفيف تحريمي دريافت خواهد کرد.

Iran will receive sanctions relief, if it verifiably abides by its commitments.
- آمريکا و اتحاديه اروپا زماني که آژانس تائيد کند ايران تمام گام‌هاي کليدي مرتبط با هسته‌اي را برداشته، تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي را تعليق خواهند کرد. در هر زمان که ايران به تعهدات خود عمل نکند، اين تحريم‌ها فورا به جاي خود باز مي‌گردند.

U.S. and E.U. nuclear-related sanctions will be suspended after the IAEA has verified that Iran has taken all of its key nuclear-related steps. If at any time Iran fails to fulfill its commitments, these sanctions will snap back into place.
- معماري تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي ايالات متحده در بخش اعظم دوره توافق (for much of the duration of the deal) حفظ شده و امکان بازگشت فوري آن‌ها درصورت بروز مورد جدي عدم-کارايي را فراهم مي‌کند.

The architecture of U.S. nuclear-related sanctions on Iran will be retained for much of the duration of the deal and allow for snap-back of sanctions in the event of significant non-performance.
- تمامي قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت سازمان ملل مرتبط با مسئله هسته‌اي ايران همزمان با تکميل اقدامات مرتبط با هسته‌اي که نگراني‌هاي کليدي (غني‌سازي، فردو، اراک، ابعاد احتمالي نظامي و شفافيت) را پاسخ دهد، برداشته مي‌شود. ‎

All past UN Security Council resolutions on the Iran nuclear issue will be lifted simultaneous with the completion, by Iran, of nuclear-related actions addressing all key concerns (enrichment, Fordow, Arak, PMD, and transparency).
- با اين حال، مجوزهاي اصلي در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل (آن‌هايي که مربوط به انتقال فعاليت‌ها و فناوري‌هاي حساس است)، با يک قطعنامه‌هاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل که برنامه اقدام مشترک جامع را تائيد و بر اجراي کامل آن اصرار مي کند، بار ديگر برقرار مي‌شوند. اين (قطعنامه) همچنين کانال اکتساب فوق‌الذکر را ايجاد مي‌کند، که يک تمهيد شفاف‌سازي کليدي به شمار مي‌آيد. در اين قطعنامه، محدوديت‌هاي مهم بر تسليحات متعارف و موشک‌هاي بالستيک و همچنين مجوزهايي که اجازه بازرسي محموله‌ها و بلوکه دارايي‌ها را مي‌دهد، وجود خواهد داشت.

However, core provisions in the UN Security Council resolutions – those that deal with transfers of sensitive technologies and activities – will be re-established by a new UN Security Council resolution that will endorse the JCPOA and urge its full implementation. It will also create the procurement channel mentioned above, which will serve as a key transparency measure. Important restrictions on conventional arms and ballistic missiles, as well as provisions that allow for related cargo inspections and asset freezes, will also be incorporated by this new resolution.
- يک روند حل مناقشه تعريف مي‌شود که تمامي طرف‌هاي برنامه اقدام مشترک جامع را قادر مي‌سازد براي حل اختلاف نظرها در مورد اجراي برنامه اقدام مشترک جامع، تلاش کنند.

A dispute resolution process will be specified, which enables any JCPOA participant, to seek to resolve disagreements about the performance of JCPOA commitments.
- در صورتي که يک مسئله عدم-کارايي قابل توجه را نتوان از طريق آن روند حل کرد، آن وقت تمامي تحريم‌هاي پيشين سازمان ملل مي‌توانند بار ديگر اعمال شوند.

If an issue of significant non-performance cannot be resolved through that process, then all previous UN sanctions could be re-imposed.
- ذيل توافق، تحريم‌هاي ايالات متحده مرتبط با مسئله تروريسم، نقض حقوق بشر و موشک‌هاي بالستيک پابرجا خواهند بود.

U.S. sanctions on Iran for terrorism, human rights abuses, and ballistic missiles will remain in place under the deal.

زمابندي

Phasing

- به مدت 10 سال، ايران ظرفيت غني‌سازي و تحقيق و توسعه خود را محدود مي‌کند، که اين امر زمان گريز دستکم يک ساله را تضمين مي‌کند. فراتر از آن، ايران به طرح‌هاي غني‌سازي بلندمدت و تحقيق و توسعه غني‌سازي که با 1+5 به اشتراک گذاشته شده، مقيد خواهد بود.

For ten years, Iran will limit domestic enrichment capacity and research and development – ensuring a breakout timeline of at least one year. Beyond that, Iran will be bound by its longer-term enrichment and enrichment research and development plan it shared with the P5+1.

- به مدت 15 سال، ايران عناصر اضافي برنامه خود را محدود خواهد کرد. به عنوان نمونه، ايران تأسيسات غني‌سازي جديد يا رآکتورهاي آب سنگين نساخته و ذخاير اورانيوم غني‌شده خود را محدود کرده و فرآيندهاي پيشرفته شفافيت را مي‌پذيرد.

For fifteen years, Iran will limit additional elements of its program. For instance, Iran will not build new enrichment facilities or heavy water reactors and will limit its stockpile of enriched uranium and accept enhanced transparency procedures.

- تمهيدات مهم بازرسي و شفاف‌سازي پس از 15 سال نيز ادامه خواهد داشت. پايبندي (adherence) ايران به پروتکل الحاقي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، از جمله دسترسي قابل توجه و تعهدات شفاف‌سازي، دائمي خواهد بود. بازرسي‌هاي قدرتمند زنجيره تأمين اورانيوم ايران براي دستکم 25 سال، ادامه خواهد داشت.

Important inspections and transparency measures will continue well beyond 15 years. Iran’s adherence to the Additional Protocol of the IAEA is permanent, including its significant access and transparency obligations. The robust inspections of Iran’s uranium supply chain will last for 25 years.

- حتي پس از دوره سخت‌ترين محدوديت‌هاي برنامه هسته‌اي ايران، ايران همچنان عضوي از پيمان منع گسترش هسته‌اي است، که ايران را از توسعه و دستيابي به تسليحات هسته‌اي منع کرده و اعمال پادمان‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اين برنامه را ضروري مي‌کند.

Even after the period of the most stringent limitations on Iran’s nuclear program, Iran will remain a party to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), which prohibits Iran’s development or acquisition of nuclear weapons and requires IAEA safeguards on its nuclear program.


ايران هسته اي

http://www.state.gov/
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: